Instalacje utylizujące biogaz z wysypisk odpadów straciły rentowność i upadają

Instalacje utylizujące biogaz z wysypisk odpadów straciły rentowność i upadają. Skutki mogą być katastrofalne dla środowiska, zdrowia i życia ludzkiego.

Załamanie pomocy publicznej w postaci tzw. zielonych certyfikatów, jest przyczyną wyjścia z branży wielu inwestorów krajowych i zagranicznych. Dzieje się to w sytuacji gdy ponad 700 składowisk odpadów nie jest wyposażonych w w/w instalacje. W rezultacie 400 mln m sześciennych metanu migruje co roku do atmosfery, zatruwając środowisko.

Polska ma ponad 800 składowisk odpadów komunalnych, które emitują co roku do atmosfery ok. 445 tys. ton czystego metanu z biogazu składowiskowego. Emisja metanu może trwać nawet kilkadziesiąt lat po zamknięciu składowiska.

W 2005 roku emisja metanu z biogazu składowiskowego stanowiła 33% całkowitej emisji metanu w krajach UE, z zastrzeżeniem, że do 2030 roku emisje te spadną o ponad 70% przy realizacji unijnych dyrektyw. To dzięki tym dyrektywom w Polsce od 2003 roku powstał obowiązek odgazowania składowisk z odzyskiem energetycznym.

OD 2005 roku ruszył w Polsce program pomocy publicznej dla instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. zielonych certyfikatów, dzięki czemu nastąpił gwałtowny rozwój branży biogazu składowiskowego. Do 2016 r. powstało 100 instalacji o mocy zainstalowanej ok. 63 MW. Utylizacja jednej tony metanu z biogazu składowiskowego ogranicza emisję dwutlenku węgla o 18 ton.

Instalacje utylizujące biogaz gwarantują skuteczną ochronę zdrowia ludzi, oraz środowiska, jednak bez odpowiedniego wsparcia państwa, branża nie jest w stanie wypełnić swojej misji. Wpływa to na drastyczny spadek efektywności odgazowania składowisk i utylizacji metanu. Pogłębia również konflikty z lokalnymi społecznościami, w związku z utrzymującym się odorem.

Przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w budowę i rozwój instalacji biogazu składowiskowego, apelują od 2015 roku o kompleksową i zdecydowaną reformę pomocy publicznej dla tych instalacji.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X