Gospodarka Obiegu Zamkniętego – co na to konsument? Najnowszy raport na temat GOZ

Gospodarka Obiegu Zamkniętego – co na to konsument? Najnowszy raport na temat GOZ

Czym kieruje się konsument przy wyborze nowego urządzenia: ceną czy jakością? Jak los czeka zepsuty telewizor w Polsce? Kto chętniej wybiera ubrania z drugiej ręki: kobiety czy mężczyźni?

Poznaj wyniki najnowszego Raportu INNOWO „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – co na to konsument?”. Raport powstał na podstawie badania jakościowego i ilościowego na próbie ponad 800 Polaków i oceniał ich gotowość zaangażowania się w transformację gospodarki w kierunku cyrkularnym.

W kwietniu 2021 roku zapytaliśmy Polaków, czy na co dzień wykorzystują cyrkularne rozwiązania: czym kierują się podejmując decyzje zakupowe, jak dbają o meble i ubrania, czy segregują odpady i co skłoniłoby ich do większego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Badanie „Gospodarka obiegu zamkniętego – co na to konsument?” składało się z części jakościowej i ilościowej na próbie 840 respondentów. Przenalizowano cztery kluczowe z punktu widzenia konsumenta obszary gospodarki jak: RTV-AGD, ubrania, meble, opakowania i odpady.  Raport „Gospodarka obiegu zamkniętego – co na to konsument?” powstał we współpracy Instytutu INNOWO, IKEA Retail w Polsce, ING Banku Śląskiego, Polish Circular Hotspot, Politechniki Łódzkiej oraz Rekopol S.A.

Premierę raportu można obejrzeć na Facebooku: https://fb.me/e/1XS1WmkYx oraz Youtube: https://youtu.be/TXP3cCwR8iY już dzisiaj, 24.11.2021 o godzinie 10:00, a samo opracowanie znajde się w załączniku.

Ponieważ gospodarka jest systemem naczyń połączonych, skuteczna transformacja w kierunku modelu gospodarki obiegu zamkniętego jest oczywiście uzależniona od działań wszystkich interesariuszy: rządów, przedsiębiorców, konsumentów. Aby efektywnie implementować gospodarkę cyrkularną, musimy uważnie przyjrzeć się wyborom konsumenckim. Mamy nadzieję, że raport „Gospodarka obiegu zamkniętego – co na to konsument?”, przełoży się to na wzmocnienie pozytywnych zachowań i będzie inspiracją na drodze do cyrkularnej transformacji dla Polek i Polaków.

mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu INNOWO

Badanie wskazuje na istotną przewagę w społeczeństwie osób zaangażowanych ekologicznie nad niezaangażowanymi. 45% respondentów stanowią osoby, których postawa jest zgodna z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Jedynie 30% osób stwierdza, że chce beztrosko korzystać z dóbr („niezaangażowani”). Należy jednak pamiętać, że korzystne deklaracje respondentów nie zawsze przekładają się na ich rzeczywiste działania i decyzje konsumpcyjne

Analizując podstawowe kryteria decyzji zakupowych łatwo wysnuć wniosek, że konsumenci skupiają się na czynnikach ekonomicznych. Az 56% badanych respondentów wskazywało, że podstawą ich  wyborów są czynniki ekonomiczne. Jedynie 23 % badanych kieruje się w swoich decyzjach  zakupowych czynnikami związanymi z kryteriami etycznymi, środowiskowymi czy społecznymi.

Bacznie przyglądamy się megatrendom o charakterze globalnym i bez wahania do tej listy można zaliczyć zrównoważony rozwój i gospodarkę niskoemisyjną i cyrkularną jako odpowiedź na wyzwania naszej cywilizacji. Sektor finansowy jest nie tylko katalizatorem i umożliwia odpowiednie procesy, ale  ma też istotną rolę sprawczą w tej transformacji poprzez swoje finansowanie i działalność niefinansową. Bez finansowania nie będą możliwe inwestycje i innowacje w energetyce, transporcie czy przemyśle.

podkreśla Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego

Okazuje się, ze rezygnacja z własności osobistej produktów nie jest preferowana dla dużej części respondentów. Przedmiotem, który Polacy chcą wynajmować lub współużytkować jest samochód – prawie połowa respondentów jest takiego zdania. Około 1/3 badanych jest skłonna tak robić w przypadku telewizora, mebli i pralki, nieco mniej lodówki. Ale tylko około 20% jest gotowa wynajmować lub współużytkować ubrania, a jeszcze mniej telefon.

Badanie pokazało też, że istnieje wyraźna luka informacyjna między konsumentem i producentem. Doskonale obrazuje to chociażby przykład branży tekstylnej: mimo że niemal połowa badanej grupy Polaków (45%) deklaruje, że kupując ubrania zwraca uwagę na oznakowania na metce, to wiedza konsumentów na temat znaków ekologicznych umieszczanych na produktach tekstylnych jest stosunkowo niska. Niespełna 20% respondentów widziała kiedykolwiek znaki oznaczające zrównoważoną, odpowiedzialną czy ekologiczną produkcję, jedynie 1 na 10 osób wiedziała co dane symbole oznaczają.

W mojej ocenie ogromną wartością dodaną tego badania był fakt, że pracował nad nim zespół osób reprezentujących nie tylko różne branże, ale i różne spojrzenia. Staraliśmy się spojrzeć na wyzwania GOZ z punktu widzenia świata biznesu, nauki, instytucji finansowych, instytucji otoczenia społeczno- gospodarczego. Wyniki badań pokazały zróżnicowanie zachowań konsumentów w odniesieniu do różnych grup produktowych. W przypadku tekstyliów, otwartość na modele biznesowe oparte na wypożyczaniu, współużytkowaniu jest znacznie niższa niż w przypadku mebli czy samochodów. Warto więc analizować konkretne branże oraz konfrontować spojrzenie nauki i biznesu.

tłumaczy dr hab. Małgorzata Koszewska z Politechniki Łódzkiej

Luka informacyjna dotyczy także ilości produkowanych odpadów. Z jednej strony Polacy deklarują, że ilość odpadów generowanych w ich gospodarstwach domowych nie uległa znaczącym zmianom w przeciągu ostatnich 5 lat. Z drugiej jest to niezgodne z oficjalnymi statystykami, według których w latach 2014-2019 ilość odpadów komunalnych na osobę w Polsce wzrosła o prawie ¼.

Raport bada trudności i przeszkody leżące przed cyrkularną transformacją w Polsce, jednak pokazuje również pozytywne trendy. Przykładem dobrych praktyk może być sposób używania mebli. Ze względu na stosunkowo dużą wartość ekonomiczną i trwałość produktów jakimi są meble, należy uznać, że sposób ich użytkowania przez konsumenta jest w istotnym stopniu zgodny z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Okazuje się, że 60% respondentów deklarujących pozbycie się mebla, podstawowym postępowaniem jest szukanie dla niego nowego właściciela w postaci potrzebujących, rodziny i znajomych oraz chętnych, którzy są w stanie zapłacić za mebel.

W kontekście cyrkularności meble to specyficzna kategoria produktów nie tylko ze względu na sposób ich pozbywania się ich, ale również ze względu na to, że użytkujemy je relatywnie długo, a konsumenci i konsumentki w Polsce są zainteresowani przedłużeniem okresu ich użytkowania m.in. poprzez  naprawę, odnawianie, a nawet zakup części zamiennych. Takie zachowania konsumenckie to świetna baza dla branży meblarskiej, do budowy i wdrażania modeli GOZowych. W IKEA dążymy do tego, by w 2030 roku stać się biznesem w pełni opartym o zasady GOZ, m.in. poprzez pracę z cyrkularnym wzornictwem produktów i rozwojem cyrkularnych usług. Cieszy nas to, że osoby mieszkające w Polsce już dziś na takie rozwiązania są otwarte. To świetny potencjał do wykorzystania dla całej naszej branży.

dodaje Agata Czachórska, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce

Oceniając deklaracje respondentów dotyczące gospodarowania odpadami  wyraźnie widać, że system kaucyjny, zarówno dla opakowań szklanych jak i plastikowych ma w Polsce przyszłość. 91% i 84% respondentów twierdzi, że w ramach systemu kaucyjnego byłaby w stanie oddawać do odpowiednich punktów zwrotne opakowania szklane i plastikowe. Średni poziom gratyfikacji pieniężnej, przy której konsumenci skłonni byliby korzystać z systemu to ok. 37 gr. za opakowanie. Natomiast co trzeci konsument zadowoliłby się nawet niższą kwotą.

Deklaracje konsumentów są bardzo pozytywne dla rozwoju transformacji cyrkularnej w Polsce. Niestety rzeczywiste zachowania nie są zgodne z opisywanymi przez konsumentów postawami. O ile wyniki ankiety nie dają konkretnych rekomendacji działań, o tyle zdobyte informacje można wykorzystać do wyznaczenia kierunków wsparcia gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze opakowań i w kwestii zagospodarowaniu odpadów. Obojętnie jakie formy przybiorą kierunki działań interesariuszy, ankieta udowodniła, że powinny one w głównej mierze sprawić, aby chęci konsumentów przełożyć na ich czyny.

skonkludował Michał Mikołajczyk, REKOPOL S.A.

Pobierz raport i przekonaj się, jak polscy konsumenci postrzegają swoje nawyki i decyzje zakupowe, z punktu widzenia cyrkularności i ekologii: LINK DO POBRANIA

źródło: materiały prasowe

Włącz oszczędzanie na Patronite

Dziękuje, że przeczytałaś/eś powyższy artykuł do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top