Godzina dla Ziemi #godzinadlabaltyku – sondaż opinii

Godzina dla Ziemi #godzinadlabaltyku - sondaż opinii
Pixabay / @ Mouse23

Co drugi Polak zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia plaż i wód Morza Bałtyckiego. 44% badanych ocenia stan bałtyckiego środowiska naturalnego jako zły a tylko 8% wymienia czystość rodzimego akwenu wśród jego zalet.

Zanieczyszczone plaże i wody Bałtyku martwią Polaków

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, a 27 marca akcje Godzina dla Ziemi – inicjatywę stworzoną w 2007 roku przez World Wide Fund for Nature, w celu przekonania obywateli, ale też przedstawicieli świata biznesu do ograniczenia korzystania z energii elektrycznej przez jedną godzinę, np. przez wyłączenie światła lub urządzeń elektronicznych. W tym roku akcja dedykowana była Morzu Bałtyckiemu i zaistniała pod szyldem #godzinadlabałtyku.

Jak z wynika z ostatniego badania SW Research, Polacy są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego wokół Bałtyku. Ponad 4 na 10 ankietowanych (44%) ocenia ekologiczną kondycję tego regionu jako złą.

Połowa z nas do głównych problemów polskiego wybrzeża zalicza zanieczyszczenie plaż (52%) oraz wód na skutek nieodpowiedniej gospodarki odpadami komunalnymi (50%). Co trzecia osoba wymienia turystyczne przeludnienie plaż w okresie wakacyjnym (35%). Co ciekawe, 3 na 10 Polaków zauważa też inny ekologiczny problem związany z tzw. „zakwitaniem” wody wskutek przeżyźnienia, fachowo zwany eutrofizacją, a powszechnie kojarzony z występowaniem toksycznych sinic w bałtyckich wodach.

Ocena stanu środowiska Bałtyku / @ SW Research
Problem Bałtyku oczami Polaków / @ SW Research

Polacy zapytani o największe zalety polskiej części Bałtyku wskazują na czystość plaż i wód w ostatniej kolejności – w ocenie jedynie 8% badanych te cechy przemawiają na korzyść nadmorskiego regionu.

Zalety Bałtyku oczami Polaków / @ SW Research

Z badania wynika również, że wysoka świadomość problemu niekoniecznie idzie w parze ze znajomością i świadomością konkretnych działań czy akcji pro-ekologicznych. Jedynie co piąty Polak (195) deklaruje, że zetknął się z nazwą akcji #godzinadlabałtyku, z czego tylko co czwarty (26%) z tej grupy poprawnie wskazał datę inicjatywy (5% w skali wszystkich badanych).

Polacy są wrażliwi na kwestie ekologiczne

Wyniki badania pokazują, że w polskim społeczeństwie istnieje wysoka wrażliwość na kwestie ekologiczne, szczególnie jeżeli dotyczą one bliskiego nam regionu. Jednak ta lokalna pro-ekologiczność niekoniecznie oznacza zaangażowanie w konkretne akcje. Niezbędnym warunkiem do aktywności jest świadomość akcji pro-ekologicznych, nawet w najprostszym wydaniu, niewymagającym od nas zbyt wiele wysiłku. Dobrym przykładem jest właśnie #godzinadlabałtyku, która pokazuje jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w uświadamianiu naszego społeczeństwa o możliwościach wsparcia naturalnego środowiska małymi gestami o dużym znaczeniu dla całej Planety.

tłumaczy Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research

Nota metodologiczna:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24.03.2021 roku przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48. Metoda: wywiady online, CAWI. Źródło próby: panel badawczy SW PANEL.

źródło: materiały prasowe

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Zostaw proszę komentarz

X