FOTON Technik połączył siły z IKEA w ramach “Energii słonecznej dla domu”

FOTON Technik połączył siły z IKEA w ramach “Energii słonecznej dla domu”
Pixabay / @ OpenClipart-Vectors

IKEA nawiązała współpracę z firmą FOTON Technik sp. z o.o. w zakresie realizacji kompleksowej usługi sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznych. Nowy partner biznesowy ma na swoim koncie tysiące zrealizowanych instalacji w całej Polsce.

Ambicją IKEA jest umożliwienie milionom osób na całym świecie wytwarzania i wykorzystywania energii odnawialnej w domu. Obecnie oferta domowej energii słonecznej na sposób IKEA dostępna jest w 9 krajach, a Grupa Ingka dąży do tego, aby do 2025 roku była ona dostępna na wszystkich 30 rynkach, na których prowadzi swoją działalność. Polska była jednym z pierwszych krajów, w których IKEA wprowadziła kompleksową usługę sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych. W ciągu 3 lat nasz kraj stał się jednym z wiodących rynków IKEA pod względem liczby wykonanych instalacji.

Nowy partner biznesowy IKEA – Firma FOTON Technik – ma na swoim koncie ponad 17 tysięcy zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych w całej Polsce. Wierzymy, że wieloletnie doświadczenie firmy w zakresie sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznych pozwoli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby oraz oczekiwania klientów IKEA w całej Polsce.

Podjęcie współpracy z FOTON Technik to kolejny krok w demokratyzacji energii odnawialnej. Naszym celem jest uczynienie jej dostępną dla jak największej grupy ludzi. Ważne jest dla nas również dalsze budowanie świadomości naszych klientów na temat znaczenia odnawialnych źródeł energii w dobie kryzysu klimatycznego.

mówi Karin Sköld, Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego rozwoju oraz Prezes IKEA Retail Polska

Nadrzędnym celem Grupy innogy, do której należy Foton Technik, jest prowadzenie biznesu w ramach zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo z IKEA i połączenie sił obu biznesów w obszarze sustainability pokazuje, że dla osiągnięcia najlepszych efektów niezbędna jest współpraca dużych firm z różnych sektorów rynku. Dzięki niej tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych i środowiska.

tłumaczy Filip Thon, Prezes Zarządu innogy Polska

Współpraca z nowym partnerem to nowa odsłona dotychczasowej oferty „IKEA. Energia słoneczna dla domu”. Podstawą nowej oferty „IKEA. Energia Słoneczna dla Domu” jest przyjazna dla klienta ścieżka sprzedaży. Cały proces – od jego rozpoczęcia, aż po kompleksową realizację – może odbywać się zdalnie, bez konieczności odwiedzania klienta w domu. Nowa ścieżka sprzedażowa pozwali dotrzeć do większego grona konsumentów, oraz znacząco skrócić czas trwania procesu zakupowego. Oferta jest otwarta również dla biznesowej części klientów IKEA – grupy, która w czasach obecnych wyzwań również poszukuje możliwości pozyskiwania tańszych i zrównoważonych źródeł energii.

Misją naszej firmy jest przekonanie Polaków, że inwestycja w energię odnawialną jest opłacalnym rozwiązaniem, które ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Oferujemy produkty i usługi najwyższej jakości, aby poprawić jakość życia mieszkańców domów jednorodzinnych oraz zapewnić bezpieczeństwo i komfort, jakie daje niezależność energetyczna. Jesteśmy obecni na rynku już od 5 lat i stale rozbudowujemy naszą ofertę, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Dzięki współpracy z IKEA chcemy wspólnie jak najszerzej promować proekologiczną postawę odpowiedzialności, która ma wpływ na życie każdego z nas. Doświadczenie i najwyższa jakość usług firmy FOTON Technik połączona z troską o najdrobniejszy szczegół IKEA pozwoliły wypracować nam unikalne rozwiązanie, które jest dostępne dla szerokiego grona klientów, nowoczesne, a przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości komponentów zapewnia zadowolenie naszym Klientom.

mówi Michał Skorupa, Prezes Zarządu FOTON Technik, Grupa innogy

W IKEA chcemy tworzyć lepsze warunki życia codziennego dla wielu ludzi. Dlatego też dążymy do tego, aby oferowane przez IKEA instalacje fotowoltaiczne były jak najwyższej jakości, a ich cena pozostawała przystępna. Każda instalacja jest dobierana do potrzeb klienta i wyceniana indywidualnie.

tłumaczy Karin Sköld

Poprzedni partner IKEA w zakresie oferty instalacji fotowoltaicznych, firma Geo Solar, nadal będzie świadczył serwis gwarancyjny dla klientów, dla których zrealizował usługę sprzedaży oraz montażu paneli fotowoltaicznych we współpracy z IKEA. Bezpłatna gwarancja obejmuje moduły fotowoltaiczne (25 lat), falownik (10 lat), a także 5 lat na jakość wykonania oraz ilość produkowanej energii (prognoza oraz monitoring). Ewentualne reklamacje związane z instalacją fotowoltaiczną należy składać do gwaranta, czyli firmy Geo Solar.

Przyszłość energii jest zrównoważona

Pozytywny wpływ na klimat oraz inwestycje w energię odnawialną i rozwiązania w tym obszarze dla klientów IKEA, to jeden z wielu kierunków rozwoju wyznaczony w strategii „People & Planet Positive” wprowadzonej globalnie w 2012 roku. Strategia odpowiada na
wyzwania związane ze zmieniającym się klimatem i wskazuje drogę dla rozwoju biznesu przyjaznego ludziom oraz środowisku.

Poza oferowaniem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, IKEA stale inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE), dążąc do realizacji celu bycia marką pozytywną dla klimatu do 2030 roku. Grupa Ingka na świecie posiada aż 1,57 GW zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii, z czego znaczną część stanowią wiatraki (aż 1,37 GW). Portfel wiatrowych aktywów wytwórczych w Polsce składa się z sześciu farm, na których znajduje się aż 80 turbin. Generują one ponad 450GWh energii rocznie. To ilość energii, która mogłaby zasilić ok. 200 tysięcy gospodarstw domowych przez cały rok. Farmy wiatrowe IKEA Retail w Polsce to drugie co do wielkości portfolio odnawialnych źródeł energii w IKEA na świecie (zaraz po IKEA US).

IKEA kontynuuje inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce. W ostatnich miesiącach 2020 roku, przy sklepach IKEA w Warszawie i Poznaniu, powstały dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 150kWp. Ponadto firma planuje realizację kolejnych projektów OZE o mocy przekraczającej 4MWp w kolejnych 4 latach.

Obecne inwestycje w lokalne źródła energii połączone z nieustannym podnoszeniem efektywności energetycznej nie tylko pomagają nam jeszcze bardziej zredukować ślad węglowy i wpływ na środowisko, ale również wywierają pozytywny wpływ na koszty operacyjne przedsiębiorstwa. Jak wszyscy wiemy koszty energii ciągle rosną a od 1 stycznia zaczęła obowiązywać opłata mocowa. Odnawialne źródła energii instalowane lokalnie i efektywność energetyczna pomagają nam spełnić dwa cele jednocześnie – zminimalizowanie wpływu na środowisko i ograniczenie kosztów operacyjnych.

mówi Mariusz Podgórski, Energy Manager, IKEA Retail Sp. Z o.o.

Globalnym założeniem firmy jest modernizacja obecnych źródeł ciepła i chłodu na niskoemisyjne we wszystkich obiektach do 2030 roku. Warto podkreślić, że wszystkie nowo budowane obiekty handlowe IKEA od 2009 opierają się o gruntowe pompy ciepła.

źródło: materiały prasowe

Rodzaje OZE czyli odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna
Energia słoneczna to główne źródło energii na Ziemi, dzięki któremu rośliny zielone produkują biomasę. Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną.

Energia wiatru

Energia wiatru
Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna
Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Ciepło to powstaje w wyniku zachodzących we wnętrzu Ziemi reakcji jądrowych i termochemicznych.

Energia prądów morskich, pływów i falowania

Energia prądów morskich, pływów i falowania
Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest energia związana z ruchami wody morskiej: falowaniem (wiatrowym i sejsmicznym), pływami (przypływy i odpływy) i prądami morskimi. Moc prądów morskich jest oceniana na 7 TW. Jest to prawie dwa razy więcej niż moc możliwa do otrzymania ze spadku wód śródlądowych.

Energia cieplna oceanu

Energia cieplna oceanu
Energia cieplna oceanu (Thermal Energy Conversion OTEC) to technologia mająca pozwolić odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w wodach oceanów, a dokładnie wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych.

Biomasa

Biomasa
Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biopaliwo

Biopaliwo
Biopaliwo to paliwo wyprodukowane z biomasy. Różnego rodzaju biopaliw jest mnóstwo i występują one w formie gazowej, ciekłej i stałej. Ponieważ biomasa jest odnawialnym źródłem energii, można uważać biopaliwo jako nośnik energii odnawialnej.

Biogaz

Biogaz
Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Jest źródłem wtórnym powstającym z przetworzenia biomasy przy wykorzystaniu różnych procesów. Biogaz może zostać oczyszczony do bio-metanu, aby spełniał standardy jakości gazu ziemnego. Może zostać sprężony i wykorzystywany jako paliwo CNG.

Odnawialne źródła energii

Definicja, wady i zalety odnawialnych źródeł energii
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X