Europejczycy chcą bardziej ekologicznych zakupów. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy TOMRA

Europejczycy chcą bardziej ekologicznych zakupów. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy TOMRA
Pixabay / @ webandi

Aż 85% respondentów przyznaje, że należy ponownie przemyśleć sposób postępowania z opakowaniami jednorazowymi. Wielu z nich już teraz unika tworzyw sztucznych podczas zakupów. Ale do zmian swoich nawyków konsumpcyjnych są gotowi głównie młodsi Europejczycy, w wieku od 18 do 29 lat. To niektóre z wniosków płynących z badania ReThink przeprowadzonego przez instytut badawczy Kantar wśród 4000 mieszkańców Niemiec, Francji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Polacy również chcą bardziej ekologicznych opakowań, ale nie chcą płacić za recykling – pokazuje z kolei badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie TOMRA, większość respondentów ze wszystkich krajów (85%) uważa, że nadszedł czas, aby zająć się tematem dalszego postępowania z opakowaniami jednorazowymi. Trzech na czterech Niemców twierdzi, że już teraz unikają tworzyw sztucznych podczas zakupów. We Francji i Wielkiej Brytanii odsetek ten jest również wysoki i wynosi odpowiednio 71% i 72%, podczas gdy w Norwegii jest znacznie niższy i wynosi 56%.

Co więcej, nawet w czasie pandemii ponad połowa ankietowanych wskazała, że chciałaby widzieć mniej opakowań plastikowych. Ale ochrona zakupów spożywczych i związane z tym dodatkowe opakowania plastikowe, to rozwiązanie popierane przez jedynie 10% respondentów.

Wiele osób nie jest gotowych płacić więcej, aby towary mogły być produkowane lub pakowane w sposób bardziej zrównoważony: we Francji 50% badanych odrzuca dodatkowe wydatki w tej kwestii, w Wielkiej Brytanii – 49%, Niemczech – 47%, a w Norwegii – 45%. Im starsza badana grupa wiekowa, tym mniejsza gotowość do płacenia więcej – dotyczy to wszystkich krajów. Wzrasta ona nieznacznie w grupie wiekowej 60 lat i więcej.

W czasie obecnej epidemii coraz więcej Europejczyków zdaje sobie sprawę, że świat musi korzystać z zasobów w bardziej odpowiedzialny sposób. Jednak jak wynika z badania, do tej pory respondenci stosowali tę zasadę w swoim codziennym życiu jedynie w ograniczonym zakresie. Prawie dwie trzecie (63%) niemieckich respondentów stwierdziło, że nie zmieniło swojego poziomu zużycia zasobów w czasie kryzysu związanego z koronawirusem i oświadczyło, że nie planuje tego zrobić. We Francji i Norwegii połowa respondentów nie zmieniła i nie zmieni swoich nawyków konsumpcyjnych z powodu epidemii. W Wielkiej Brytanii odsetek ten wyniósł 36%.

Wyniki we wszystkich czterech krajach pokazują, że to właśnie młodsze osoby (w wieku od 18 do 29 lat) są najbardziej skłonne do ograniczenia konsumpcji. Jedna trzecia niemieckich respondentów w tej grupie wiekowej stwierdziła, że zmieniła swoje zachowania konsumpcyjne. W grupie osób powyżej 60 roku życia odsetek ten wyniósł zaledwie 18%. Również we Francji, Wielkiej Brytanii i Norwegii odsetek osób, które konsumują lub chcą konsumować mniej, był znacznie wyższy wśród młodszego pokolenia. Ponieważ zachowania konsumentów zmieniają się powoli, a rosnąca liczba ludności na świecie będzie w przyszłości nadal pochłaniać ogromne ilości zasobów, coraz większego znaczenia nabiera potrzeba implementacji globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, zwłaszcza w przypadku tworzyw sztucznych.

Firma TOMRA ogłosiła, że do 2030 roku będzie umożliwiać zebranie i przetworzenie 40% konsumenckich opakowań plastikowych na całym świecie. Obecnie tylko 14% z nich jest zbieranych do celów recyklingu. Większość nie jest ponownie wykorzystywana w tym samym celu, lecz musi zostać sklasyfikowana w niższej kategorii jakości.

Uczestnicy badania w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Norwegii również wydają się dostrzegać ogromny potencjał recyklingu. Zdecydowana większość (94%) wszystkich respondentów zgadza się, że ten temat stanie się w przyszłości ważniejszy, a przynajmniej nie straci na znaczeniu.  

Polacy dostrzegają problem opakowań Te trendy znajdują odniesienie również na polskim rynku. W niedawno opublikowanym badaniu IBRiS, wykonanym na zlecenie CALPE, dotyczącym gospodarowania opakowaniami i oczekiwań społecznych w tym zakresie, 96% respondentów stwierdziło, że produkty w Polsce powinny być pakowane inaczej, np. z użyciem mniejszej ilości plastiku lub w opakowania zwrotne. 95% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że w Polsce jest za dużo opakowań, które trafiają do śmieci. Natomiast tylko 5% ankietowanych zgodziło się, że to konsument powinien ponosić koszty ponownego przetworzenia opakowania.

Nowoczesna infrastruktura może pomóc w urzeczywistnieniu potencjału recyklingu ponieważ motywuje ona konsumentów do aktywnego uczestnictwa w tym cyklu. Świadoma konsumpcja w połączeniu z wysokim
poziomem recyklingu – te dwa czynniki mogą wspólnie wnieść ogromny wkład w rewolucję zasobów,
której potrzebujemy dla zrównoważonej przyszłości.

mówi Volker Rehrmann, odpowiedzialny za dział gospodarki o obiegu zamkniętym w firmie TOMRA

Niechęć do konsumpcji, na przykład w dziedzinie odzieży, podróży, dóbr luksusowych czy gastronomii, można tylko częściowo wytłumaczyć spowolnieniem w życiu gospodarczym i społecznym, spowodowanym epidemią koronawirusa. Ogólnie rzecz biorąc, ludność jest coraz bardziej świadoma globalnej sytuacji gospodarczej i bardziej odpowiedzialnie korzysta z zasobów. Ale jeśli chodzi o bardziej zrównoważone codzienne funkcjonowanie, często istnieje jeszcze przepaść między aspiracjami a rzeczywistością.

zauważa Volker Rehrmann.

Poza tym, potrzebna jest większa świadomość tego, jak niektóre małe kroki mogą pomóc w osiągnięciu wielkich rzeczy. Przykładem jest oddzielenie opakowań plastikowych i kartonowych przed ich wyrzuceniem. W tym celu TOMRA uruchomiła ReSociety – inicjatywę tworzącą platformę, której celem jest połączenie wiedzy i pomysłów firm, polityków i konsumentów i zdefiniowanie świata na nowo – tak, by zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość. Częścią inicjatywy jest badanie ReThink, które co dwa lata bada trendy i zmiany na drodze do gospodarki obiegu zamkniętego.

TOMRA powstała w 1972 roku jako firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą maszyn umożliwiających zwrot butelek po napojach. Firma dostarcza technologie i systemy do zbierania i sortowania, które optymalizują odzyskiwanie zasobów i minimalizują ilość odpadów w branży spożywczej, recyklingowej i wydobywczej.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top