Emisja dwutlenku węgla i ślad węglowy – czy rozumiemy co to jest?

Zmiany klimatyczne to jeden z coraz częstszych tematów zarówno w mediach, jak i rozmowach prywatnych. Decyzje wielu państw idą w kierunku ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Instytut IMAS International, w ramach wielotematycznego badania sondażowego Omnibus Online, zapytał Polaków o znajomość różnych pojęć związanych z ochroną środowiska, takich jak ślad węglowy i emisja CO2.

W badaniu realizowanym w maju 2019 roku na reprezentatywnej, ponad tysiącosobowej próbie Polaków w wieku 18-65 lat jedno z tych pojęć okazało się być znane większości, natomiast drugie – dokładnie na odwrót.

Zacznijmy od mniej znanego określenia „ślad węglowy” kojarzy ze słyszenia jedna na pięć osób, a tylko 6% Polaków deklaruje, że jest w stanie je wyjaśnić innym. Lepszą wiedzę wykazują osoby z wyższym wykształceniem 13% z nich określa swoją znajomość na bardzo dobrym poziomie.

Zmiany klimatyczne szczególnie dotkną osoby najmłodsze, to one w przyszłości odczują je na własnej skórze. Z tego względu to one częściej niż starsze pokolenia aktywizują się z strajkach klimatycznych, czy sięgają po zachowania proekologiczne. Okazuje się, że w grupie 18-24 lat znajomość tego pojęcia nie jest bardziej powszechna niż wśród starszych, ale jeśli już je znają, to deklarują lepszy poziom wiedzy w tym zakresie. „Ślad węglowy” znany jest 22% osób w wieku 18-24 lata, ale bardzo dobrą wiedzę ma na ten temat niemal 10%.

Polacy znacznie lepiej znają i rozumieją pojęcie „emisja CO2”. Siedem na dziesięć osób zna je przynajmniej ze słyszenia, a 41% badanych w wieku 18-65 lat deklaruje wiedzę na tyle dobrą, że jest w stanie wytłumaczyć co to znaczy innym. Zdecydowanie lepiej znają ten termin osoby z wyższym wykształceniem i mężczyźni.

Kiedy kilka lat temu prowadziłam badanie na temat kompensacji śladu węglowego, niemal nikt z respondentów nie znał tego pojęcia wcześniej. Dziś mimo wielu dyskusji o efekcie cieplarnianym widać, że określenie to nie przebiło się do świadomości Polaków, ale emisja dwutlenku węgla jest pojęciem którego znajomość pozwala na prawidłową komunikację z dużą częścią społeczeństwa.

komentuje Beata Pachnowska, dyrektor ds. badań w IMAS International

źródło: IMAS International

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top