Wyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal na Węgrzech

Wyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal na Węgrzech

2010 rok, 4 października – Węgry

Wyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal.

W dniu 4 października 2010 roku doszło na Węgrzech do największej katastrofy ekologicznej w historii tego kraju. W wyniku awarii do środowiska przedostało się ok 700.000 m³ toksycznej substancji tzw. czerwonego szlamu, który jest produktem ubocznym podczas produkcji aluminium. Szlam składał się głównie z nadających mu czerwoną barwę tlenków żelaza, który miał właściwości żrące ze względu na pozostałości rozpuszczonego wodorotlenku sodu.

Źródłem wycieku była huta aluminium firmy MAL zlokalizowana w miejscowości Ajka (ok 150 km od Budapesztu). Czerwony szlam składowany w specjalnym zbiorniku przerwał zabezpieczają go tamę.

@ Juhasz Peter, G ambrus / CC BY SA 2.0

Potok czerwonego szlamu zalał teren o powierzchni 10 km kwadratowych. Śmierć poniosło 10 osób, a ponad 200 odniosło obrażenia. Żrący wyciek spustoszył trzy wioski i zanieczyścił okoliczne tereny.

Spływ toksycznych substancji do rzeki Marcal (dopływu Dunaju) spowodował rozprzestrzenienie toksycznego zagrożenia na inne kraje leżące wzdłuż dunajskiego dorzecza. W samej rzecze Marcal doszło do całkowitego zaniku życia.

@ NASA / Public domain

Dyrektor huty i wicedyrektor zostali skazani na 2,5 oraz 2 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Sześciu innych oskarżonych na kary więzienia w zawieszeniu – za spowodowanie przez zaniedbanie wypadku o skutku śmiertelnym, wykroczenia przeciwko mieniu publicznemu, złamanie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i spowodowanie poważnych szkód dla środowiska.

Mimo przeznaczenia milionów euro na oczyszczenie terenu i odbudowę zniszczonych wiosek setki hektarów nadal nie nadają się do uprawy. Mieszkańców skutki katastrofy ekologicznej i kontaktu z chemikaliami odczuwać będą jeszcze przez wiele lat.

Katastrofa w hucie aluminium w Ajce / @ Wikipedia

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

X