fbpx

Wyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal na Węgrzech

Wyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal na Węgrzech
Katastrofa w hucie aluminium w Ajce / @ Wikipedia

2010 rok, 4 października – Węgry – wyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal

W dniu 4 października 2010 roku doszło na Węgrzech do największej katastrofy ekologicznej w historii tego kraju. W wyniku awarii do środowiska przedostało się ok 700.000 m³ toksycznej substancji tzw. czerwonego szlamu, który jest produktem ubocznym podczas produkcji aluminium. Szlam składał się głównie z nadających mu czerwoną barwę tlenków żelaza, który miał właściwości żrące ze względu na pozostałości rozpuszczonego wodorotlenku sodu.

Źródłem wycieku była huta aluminium firmy MAL zlokalizowana w miejscowości Ajka (ok 150 km od Budapesztu). Czerwony szlam składowany w specjalnym zbiorniku przerwał zabezpieczają go tamę.

Teren objęty wyciekiem czerwonego szlamu po katastrofie w hucie aluminum
@ Juhasz Peter, G ambrus / CC BY SA 2.0

Potok czerwonego szlamu zalał teren o powierzchni 10 km kwadratowych. Śmierć poniosło 10 osób, a ponad 200 odniosło obrażenia. Żrący wyciek spustoszył trzy wioski i zanieczyścił okoliczne tereny.

Spływ toksycznych substancji do rzeki Marcal (dopływu Dunaju) spowodował rozprzestrzenienie toksycznego zagrożenia na inne kraje leżące wzdłuż dunajskiego dorzecza. W samej rzecze Marcal doszło do całkowitego zaniku życia.

Zanieczyszczenie terenu toksycznym, czerwonym szlamem, po katastrofie na rzece Marcal
@ NASA / Public domain

Dyrektor huty i wicedyrektor zostali skazani na 2,5 oraz 2 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Sześciu innych oskarżonych na kary więzienia w zawieszeniu – za spowodowanie przez zaniedbanie wypadku o skutku śmiertelnym, wykroczenia przeciwko mieniu publicznemu, złamanie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i spowodowanie poważnych szkód dla środowiska.

Mimo przeznaczenia milionów euro na oczyszczenie terenu i odbudowę zniszczonych wiosek setki hektarów nadal nie nadają się do uprawy. Mieszkańców skutki katastrofy ekologicznej i kontaktu z chemikaliami odczuwać będą jeszcze przez wiele lat.

Przewiń do góry
X