Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

1492 rok, 12 października

Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.

Można powiedzieć, że negatywny wpływ człowieka na środowisko rozpoczął się w roku 1492, kiedy to Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Przybycie Europejczyków do Ameryki w 1492 roku i następujący po tym wzmożony rozwój międzynarodowego handlu spowodował przenoszenie między kontynentami mnóstwa gatunków, co dało początek globalnej reorganizacji życia na Ziemi.

Taka gwałtowna i wciąż się powtarzająca wymiana gatunków pomiędzy kontynentami były czymś nowym w historii Ziemi.

Podróże Krzysztofa Kolumba
Podróże Krzysztofa Kolumba / CC BY SA 3.0

Do Europy, Afryki i Chin trafiła kukurydza z centralnej Ameryki. Ziemniaki z Ameryki Południowej zaczęto uprawiać w Wielkiej Brytanii, a potem już wszędzie od Europy po Chiny. Z Europy do Ameryki Północnej trafiała pszenica, a rośliny cukrowe płynęły do Ameryki Południowej. Ten prawdziwy miks gatunków zaczął oddziaływać na glebę.

Wówczas zaczęto też na szeroką skalę pozyskiwać bogactwa naturalne, takie jak miedź, złoto, cynę, srebro i ropę naftową, co doprowadzało do zanieczyszczenia środowiska i lokalnych katastrof ekologicznych.

Badacze przekonują, że symboliczne połączenie obu półkul jest wydarzeniem bardzo jednoznacznym, z którym negatywny wpływ człowieka na Błękitną Planetę stał się naprawdę globalny i pchnął ją na nowy tor.

Negatywne skutki odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

Warto przypomnieć że innymi negatywnymi skutkami odkrycia Ameryki były:

* całkowite wyniszczenie przez konkwistadorów kultur prekolumbijskich: Majów, Inków i Azteków
* czasowe wyludnianie Ameryki
* rozboje, grabieże i gwałty na ludności rdzennej
* brutalna chrystianizacja
* piractwo
* niewolnictwo – tzw. handel trójkątny pomiędzy Europą, Afryką a Ameryką
* przeniesienie groźnych chorób z Europy na nowo odkryte kontynenty np. ospy która doprowadziła do śmierci wiele tysięcy Indian
* sprowadzenie do Europy nieznanych dotąd chorób np. syfilis
* sprowadzenie do Europy tytoniu
* nadmierna eksploatacja nowych ziem – wyniszczenie środowiska naturalnego

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziur ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Przewiń do góry
X