Flickr / @ Xavi / CC BY 2.0Transport drogowy to jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu. Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg.

Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Podstawowy podział środków transportu obejmuje środki przeznaczone do przewozu osób oraz środki przeznaczone do przewozu ładunków Istnieją również rozwiązania pośrednie czyli pojazdy przystosowane do przewozu osób, jak i ładunków (samochody towarowo-osobowe).

Flickr / @ Sakeeb Sabakka / CC BY 2.0
transport osób
Flickr/ @ Ed Dunens /CC BY 2.0
transport ładunków