EkoMiasto to nowy kierunek studiów który ruszy na Uniwersytecie Łódzkim

EkoMiasto to nowy kierunek studiów który ruszy na Uniwersytecie Łódzkim
Pixabay / @ Wokandapix / CC0

Specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju miast, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii miasta będzie kształcić nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów licencjackich na Uniwersytecie Łódzkim – EkoMiasto. Kierunek ruszy od nowego roku akademickiego.

Kierunek został już zatwierdzony przez uczelnię. Studia będą prowadzone wspólnie przez Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Ekonomiczno-Socjologiczny.

Jak podkreśla prof. Maciej Bartos, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, nazwa kierunku pochodzi od angielskiego określenia „Ecocity”, terminu już ugruntowanego w nauce i dobrze oddającego istotę interdyscyplinarnych studiów w obszarze ekonomii i ekologii terenów zurbanizowanych. Jego zdaniem, nowy kierunek to innowacyjna i unikalna w skali Polski oferta dydaktyczna.

Kierunek EkoMiasto powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez sektor publiczny zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast. Jest także odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby w obszarze interdyscyplinarnego kształcenia łączącego zagadnienia z zakresu funkcjonowania społeczności miejskich, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii miasta.


wyjaśnił prof. Bartos

Zdaniem naukowca poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi, „EkoMIasto” odpowiada współczesnym potrzebom miast.

Proces nauczania zogniskowany będzie wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. Do tych największych problemów współczesnych miast należą m.in. pogarszająca się jakość powietrza, degradacja środowiska, kurczące się obszary zieleni, choroby cywilizacyjne, problemy komunikacyjne czy niedostateczna partycypacja mieszkańców miast.


podkreślił prof. Bartos

Przypomniał, że w Polsce i w całej Unii Europejskiej toczy się obecnie dyskusja na temat konieczności uznania polityki miejskiej za jedną z kluczowych polityk publicznych. To pozwala prognozować, że w niedalekiej przyszłości zwiększy się popyt na specjalistów w tej dziedzinie. Będę oni mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, przede wszystkim w samorządach, jak i w prywatnych firmach m.in. doradczych, z zakresu ochrony środowiska, czy obsługi nieruchomości, a także w organizacjach pozarządowych.

Połączenie sił Wydziałów Biologii i Ochrony Środowiska i Ekonomiczno-Socjologicznego. umożliwi kształcenie specjalistów posiadających szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.


ocenił prof. Maciej Bartos

Studia na kierunku „EkoMiasto” będą obejmowały 6 semestrów. Na pierwszych dwóch studenci zdobywać będą wiedzę podstawową w ramach czterech modułów: ekonomia i socjologia miasta, ekologia miasta, samorząd i instytucje miejskie oraz człowiek w mieście.

Na kolejnych dwóch semestrach wprowadzone zostaną moduły pozwalające zrozumieć i uchwycić powiązania między ekonomicznymi, społecznymi, przestrzenno-środowiskowymi oraz instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania miasta, tj. planowanie rozwoju miast, adaptacji miast do zmian klimatu, zintegrowany rozwój miasta oraz systemy infrastruktury i monitoring.

Na dwóch ostatnich semestrach studenci będą mieli do wyboru dwie pracownie specjalistyczne dotyczące zintegrowanego rozwoju miasta – w ujęciu środowiskowym lub społeczno-gospodarczym.

W programie studiów zaplanowano przedmioty poświęcone m.in. ekonomii środowiska, konfliktom środowiskowym, wycenie środowiska, kształtowaniu krajobrazu miasta, marketingowi terytorialnemu, wpływowi miasta na zdrowie człowieka, komunikacji społecznej i negocjacjom, GIS, systemom zarządzania miastem, czy rewitalizacji przyrodniczej. Przewidziano także czterotygodniowe praktyki zawodowe.

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X