Depositphotos / @ digitalgeneticsZmniejszenie zużycia energii w już istniejącym budynku nie wymaga kosztownych inwestycji. Można zacząć od zmiany codziennych nawyków związanych z jego funkcjonowaniem, z czasem wymienić oświetlenie, sprzęt RTV i AGD na bardziej energooszczędny, żeby wreszcie podjąć decyzję o wymianie okien i termomodernizacji budynku.

Istotną przyczyną wysokich kosztów ogrzewania jest niedostateczna lub niewłaściwa izolacja termiczna budynków i związane z tym straty ciepła. Dużo ciepła ucieka przez nieszczelne okna, źle izolowane ściany, dachy oraz stropy nieocieplonych piwnic i podłogi posadowione na gruncie. Należy więc zadbać o odpowiednią izolacyjność budynków. Równie istotna jest drożna i prawidłowo działająca wentylacja, przez którą traci się od 30 – 60 % energii zużywanej zimą na ogrzewanie.

Jeżeli mieszkasz w starym domu lub mieszkaniu pomyśl o remoncie, którego celem będzie ograniczenie strat ciepła.

W przypadku mieszkania sprawa jest prosta. Wymień stare okna i drzwi wejściowe. Zaoszczędzisz na tym nawet do 1/4 kosztów rocznego ogrzewania. Z domem jest już większy problem. Współczesny budynek powinien zużywać 120 kWh/mkw/rok. Większość domów oddanych do użytku kilkadziesiąt lat temu pochłania 200 kWh/mkw/rok. Pełna termomodernizacja budynku, czyli ocieplenie ścian, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania na bardziej wydajną, może przynieść oszczędności na ogrzewaniu sięgające nawet 40% jego rocznych kosztów.

Taki remont jest jednak kosztowny. Właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych mogą się ubiegać o premię termomodernizacyjną, o ile tylko realizacja danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przyczyni się do: zmniejszenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zmniejszenia kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła (w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła), zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, całkowitej lub częściowej zamiany źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Zadbaj o odpowiednią izolację ścian, dachu i podłóg

Utrzymanie właściwego komfortu cieplnego pomieszczeń jest łatwiejsze w przypadku zastosowania odpowiedniej izolacyjności przegród budynku. Poza ograniczeniem strat ciepła w zimie, skutkującym ograniczeniem zapotrzebowania na energię, w okresie letnim właściwa izolacja termiczna powoduje, że zmniejsza się zapotrzebowanie na pracę takich urządzeń jak wentylatory czy klimatyzatory. Biorąc pod uwagę powierzchnie ścian i wynikających stąd możliwe straty energii a także fakt, że poprawa właściwości termicznych ścian korzystnie wpływa na warunki bytowe w ciągu całego roku, ten sposób poprawy efektywności energetycznej w pomieszczeniach należy traktować jako priorytetowy.

Zadbaj o szczelne i ciepłe okna – nie zapomnij jednak o wentylacji

Zastosuj odzysk ciepła w instalacji wentylacji mechanicznej – rekuperator

Wraz z powietrzem usuwanym z budynku traci ę od 30 – 60 % energii zużywanej zimą na ogrzewanie. Znaczną część tej energii można odzyskać stosując rekuperatory.

Elementem decydującym o atrakcyjności energetycznej tych instalacji jest wymiennik ciepła, w którym przez większą część roku powietrze czerpane z zewnątrz ogrzewa się pobierając ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczenia

Wymiennik płytowy

Pomiędzy kolejnymi warstwami płyt następuje przepływ powietrza czerpanego z zewnątrz oraz powietrza usuwanego z pomieszczenia. Sprawność temperaturowa odzyskiwania ciepła dla wymienników tego typu wynosi 60 – 65%. Wartość ta może być jeszcze wyższa w przypadku zastosowania podwójnego wymiennika.

Wykonaj modernizacje istniejącej instalacji grzewczej

Modernizacja instalacji w budynku powinna polegać gównie na realizacji działań, które maksymalnie zbliżyłyby parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej instalacji do nowej, bardziej nowoczesnej

Lista działań usprawniający instalacje cieplne:

  • izolowanie rur przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane lub o niższej temperaturze np: korytarz, klatka schodowa, piwnica, w celu ograniczenia niekontrolowanych strat ciepła
  • płukanie chemiczne instalacji grzewczej i usuwanie osadów w celu przywrócenia pełnej drożności rurociągów i zapewnienia prawidłowej pracy zaworów termostatycznych
  • uszczelnienie instalacji poprzez likwidację ubytków wody
  • likwidacja zbiorczego systemu odpowietrzania i zastosowanie indywidualnych odpowietrzników na pionach
  • zainstalowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach, które umożliwiają regulację temperatury w pomieszczeniach i ograniczają dopływ ciepła z instalacji w czasie występowania wewnętrznych i słonecznych zysków ciepła
  • w przypadku modernizacji całego budynku dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmniejszonych potrzeb cieplnych pomieszczeń. Wymagane wykonanie projektu regulacji hydraulicznej
  • wyposażenie instalacji w urządzenia regulacyjne takie jak regulacja pogodowa

Wykonaj badanie termowizyjne budynku, żeby dowiedzieć sie gdzie tracisz najwięcej ciepła

Uwzględnij energooszczędne technologie przy kupnie lub budowie i modernizacji budynku

Najkorzystniejsze jest uwzględnienie rozwiązań energooszczędnych już podczas budowania domu. W istotny sposób upraszcza to i obniża koszty potencjalnego ich wdrożenia. Warto również zainwestować w urządzenia wykorzystujące energię odnawialną. Początkowe wysokie nakłady inwestycyjne rekompensowane są bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

Właściwa izolacja cieplna – metody docieplenia budynków

Ocieplenie ścian

Metoda z obmurowaniem

Metoda ta polega na domurowaniu ścianki z gazobetonu lub cegły, przy ścianie istniejącej w taki sposób, żeby pomiędzy ścianą domurowywaną, a istniejąca można było umieścić materiał izolacyjny. Jako materiał izolacyjny może być stosowana zarówno wełna mineralna, wełna szklana, styropian, jak i płyty z pianki poliuretanowej.

Bezspoinowe ocieplenie ącian zewnętrznych – metoda lekka mokra

Metoda ta jest najczęściej stosowana i najtańsza. Polega na przyklejeniu do ściany warstwy izolacyjnej (płyta styropianowa, płyta z twardej wełny mineralnej lub szklanej), na której wykonuje się lekką, cienką warstwę fakturową na siatce z włókna polipropylenowego lub szklanego. Istnieje szereg odmian i wariantów tej metody.

Ocieplenie od zewnątrz – metoda lekka sucha

Metoda lekka sucha polega na ociepleniu ścian płytami z wełny mineralnej lub styropianu wypełniającymi ruszt drewniany lub metalowy, do którego przymocowywuje się od zewnątrz winylową okładzinę elewacyjną typu saiding lub profilowaną blachę.

Ocieplenie stropów, stropodachów i poddaszy ogrzewanych

Ocieplenie stropów nad piwnicą

W większości istniejących budynków stropy nad nieogrzewaną piwnicą praktycznie nie są ocieplone lub ocieplone niewystarczająco. Strop nad piwnicą powinno się ocieplać od dołu. W przypadku, jeśli piwnica jest ogrzewana do temperatury wyższej niż 12 0C to strop nie wymaga żadnego ocieplenia.

Ocieplenie przegród dachowych poddaszy ogrzewanych

Budynki z wysokimi dachami, mają poddasza, które często są wykorzystywane na pomieszczenia mieszkalne. W technologii docieplenia należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej w przegrodach dachowych, oraz na infiltrację (przewiewanie) zimnego powietrza zewnętrznego przez nieszczelności pokrycia dachowego i warstwy ocieplającej do pomieszczeń. Materiały termoizolacyjne powinny być zabezpieczone od strony zimnej warstwą tzw wiatroszczelną, a od strony ciepłej warstwą paroszczelną ograniczająca przenikanie pary wodnej do przegrody.