Flickr / @ liz west / CC BY 2.0Włókna celulozowe, z których produkowany jest papier, są na tyle mocne, że mogą być nawet 6 razy powtórnie wykorzystane. Ponowne wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm, oszczędza 6 metrową sosnę.
Jedno wydanie popularnej gazety wysokonakładowej pochłania 4000 drzew! Wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje zanieczyszczenie 440 tys. litrów wody.
Papier wyprodukowany z makulatury może być nie tylko papierem toaletowym czy pakunkowym, ale z powrotem czystą białą kartką papieru!

Zbierając makulaturę dostarczamy fabrykom surowiec na papier. Zostanie on wyprodukowany:
– bez konieczności ścinania drzew,
– przy użyciu mniejszej ilości wody – oszczędność 1,8 tys. litra wody na każdy kilogram papieru
– przy mniejszym zanieczyszczeniu powietrza -zmniejszając zanieczyszczenie powietrza przez papiernie o 75%
– przy mniejszej ilości odpadów – (średnio 30% mniej zanieczyszczeń

Niebieskie pojemniki  Papier

  • wrzucamy czystą i suchą makulaturę, czyli: gazety, książki, kartony, tekturę falistą, worki, torebki papierowe, ścinki drukarskie, inne papiery
  • nie wrzucamy tzw. opakowań wielomateriałowych: kartoników po sokach, mleku. Zrobione są one z trzech warstw: karton, folia polietylenowa i aluminiowa. Papiernie nie mają technologii ich rozdzielania.
  • przed wrzuceniem do odpowiedniego pojemnika lub do śmieci koniecznie zgnieć pudełko po soku, mleku, itp

Wytwarzając 1 tonę papieru z makulatury zamiast ze świeżej masy drzewnej oszczędzamy 17 drzew, 26 tys. litrów wody, 4200 kWh energii, 3 m3 powierzchni na wysypisku.