fbpx
Flickr / @ Anton Fomkin / CC BY 2.0

Świetlówki kompaktowe

Co to są świetlówki kompaktowe

Flickr / @ Anton Fomkin / CC BY 2.0
Świetlówka kompaktowa

Świetlówki to niskoprężne lampy wyładowcze, które emitują światło w wyniku wyładowań elektrycznych w parach rtęci i równocześnie minimalną ilość ciepła. Świetlówki kompaktowe, zwane również żarówkami energooszczędnymi, to przyjazne dla środowiska i ekonomiczne źródła światła. Zużywają 5 razy mniej energii, niż zwykłe żarówki żarowe i świecą nawet do 10 razy dłużej.

Świetlówki kompaktowe nie nagrzewają się tak bardzo i w porównaniu do żarówek, są bardziej wydajne energetycznie, gdyż energię pożytkują głównie na emitowanie światła, a nie wydzielanie ciepła. Ze względu na wykorzystanie w ich budowie szkodliwego metalu ciężkiego zużyte świetlówki są odpadami niebezpiecznymi i niewłaściwie zagospodarowane stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Typy świetlówek w gospodarstwach domowych

 • świetlówki proste z tzw. liniowymi lampami fluorescencyjnymi
 • świetlówki kołowe
 • świetlówki U-kształtne
 • świetlówki kompaktowe tzw. żarówki energooszczędne

Żarówki czyli lampy żarowe a świetlówki

tradycyjna żarówkaŻarówki to lampy żarowe, które emitują światło z rozgrzanego żarnika, zainstalowanego wewnątrz szklanej bańki. Prąd elektryczny płynący przez żarnik rozgrzewa go do temperatury około 2200 stopni Celsjusza. na skutek tego żarówka świeci, ale jednocześnie emituje ciepło, z czym związane są duże straty energii.

Zwykła żarówka, w przeciwieństwie do świetlówek, zwanych „żarówkami energooszczędnymi”, nie zawiera substancji szkodliwych więc nie wymaga selektywnej zbiórki.

Potrzeba wprowadzenia ekologicznych i bardziej wydajnych źródeł światła spowodowała, że Unia Europejska podjęła decyzję o stopniowym wycofaniu z rynku tradycyjnych żarówek żarowych. W ich miejsce stopniowo wprowadzane są m.in. żarówki energooszczędne, znane także jako świetlówki kompaktowe. oraz żarówki ledowe LED.

Co zrobić ze zużytą świetlówką – utylizacja zużytych świetlówek

Zgodnie z Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 roku, zużytych świetlówek nie można wyrzucać do śmietnika wraz z innymi odpadami ponieważ zawierają substancje niebezpieczne takie jak rtęć oraz luminofor. Wyrzucając świetlówkę, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale łamiemy prawo!

Rtęć ze stłuczonej świetlówki może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem. Około 75% wchłoniętej rtęci zatrzymywane jest przez organizm
i kumuluje się głównie w nerkach i wątrobie. Jej szkodliwy wpływ odbija się na ośrodkowym układzie nerwowym, a działanie jest bardzo trwałe.
Stany chorobowe związane z jej toksycznym działaniem to bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne, osłabienie pamięci, zaburzenie koordynacji ruchów, ostrości wzroku i słuchu oraz drżenie rąk.

Co zrobić w przypadku stłuczenia świetlówki

 • otworzyć okno i wietrzyć pomieszczenie minimum 15 minut, by usunąć opary rtęci
 • zabezpieczyć pomieszczenie, żeby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły do niego  – w ten sposób można uniknąć rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca
 • założyć gumowe rękawiczki
 • zebrać stłuczone elementy, nie używając do tego domowego odkurzacza
 • wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu
 • zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny zostać umieszczone w szczelnym worku plastikowym, zaklejonym taśmą i przekazane do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami
 • po zakończeniu należy koniecznie umyć ręce

Zużytą świetlówkę można

 • oddać do punktu zbierania elektrośmieci w dowolnej ilości – adresy punktów zbierania można znaleźć na stronie Urzędu Gminy
 • oddać w sklepie – zużyte świetlówki można oddać w sklepie lub hurtowni przy zakupie nowych. Punkty sprzedaży mają obowiązek przyjąć je w tej samej ilości, co zakupione, bez względu na markę, czyli w ilości w ilości 1:1
 • oddać do specjalnych pojemników, znajdujących się na terenie osiedli mieszkaniowych
 • zamówić odbiór zużytych świetlówek – dotyczy tylko instytucji

Zużyte świetlówki trafiają później do hurtowni, a stamtąd do recyklera, który zneutralizuje rtęć, a pozostałą cześć świetlówki powtórnie wykorzysta. Aż 80% każdej świetlówki może zostać wykorzystane do produkcji nowej.

Przewiń do góry
X