Flickr / @ Nicolas Nova / CC BY 2.0Spalanie niskiej jakości paliwa oraz spaliny samochodowe to niejedyne źródła zanieczyszczenia powietrza. Bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska jest też niewłaściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności lodówek, chłodziarek czy klimatyzatorów.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska szacuje, że tylko 30% zużytego sprzętu chłodniczego trafia do prawidłowego przetwarzania. Zdecydowana większość zużytych lodówek czy zamrażarek przetwarzana jest w prymitywny sposób. Tani, ale nieprofesjonalny demontaż zużytego sprzętu chłodniczego, prowadzony na podwórkach, w garażach, punktach skupu złomu czy w zakładach przetwarzania o niskim standardzie technologicznym, jest źródłem poważnych zanieczyszczeń. Nieprawidłowe przetworzenie zużytej lodówki jest równoważne emisji CO2 z podróży samochodem osobowym na dystansie 10 tys. km.

Co roku w Polsce pozbywamy się ok. 900 tys. zużytych lodówek. Gdyby wszystkie zostały prawidłowo zutylizowane, do środowiska nie zostałoby uwolnione aż 1,6 mln ton CO2.

Problem w dużej części wynika z obowiązujących w Polsce liberalnych przepisów dotyczących utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakłady przetwarzające taki sprzęt nie muszą spełniać specjalistycznych kryteriów. Przetwarzać odpady niebezpieczne, jakimi są zużyte lodówki czy zamrażarki, może praktycznie każdy. Polska pod tym względem stanowi niechlubny wyjątek wśród krajów rozwiniętych.

Sytuację tę można jednal szybko zmienić w ramach rozpoczętej nowelizacji ustawy o odpadach. Zawiera ona zapis umożliwiający ministrowi środowiska wydanie rozporządzenia, określającego wymagania dla konkretnych procesów przetwarzania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, jakimi są zużyte lodówki i zamrażarki.