Energooszczędny, przyjazny dla środowiska i przystępny cenowo dom

Depositphotos / @ lucadp

Dom energooszczędny zwany również niskoenergetyczny to obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Średnie roczne zużycie energii dla domu standardowego to 120 kWh/m2/rok, domu energooszczędnego 40 kWh/m2/rok, a domu pasywnego 15 kwh/m2/rok.

Mamy coraz większą świadomość społeczną co do konieczności i sposobów oszczędzania energii. Oszczędzanie energii staje się trendem wynikającym z uwarunkowań ekonomicznych, oraz ekologicznych. W naszych domach powszechne staje się stosowanie rozwiązań energooszczędnych poczynając od wymiany żarówek, poprzez wymianę stolarki, zakup energooszczędnego sprzętu RTV i AGD, termomodernizacje budynków, aż do zastosowania bardziej zaawansowanych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Energooszczędny, przyjazny dla środowiska i przystępny cenowo dom stał się nie tylko wymysłem ekologów, ale przede wszystkim aspektem ekonomicznym związanym z niższymi rachunkami, czyli oszczędnością pieniędzy.

Niestety dalej mamy niską świadomość związaną ze struktur ą zużycia energii w gospodarstwie domowym. Ponad połowa z nas jest przekonana, że to zasilanie urządzeń elektrycznych jest najbardziej energochłonne. Tymczasem ogrzewanie stanowi ponad 65% udziału zużycia energii.

Dalej istnieje powszechne przekonanie, że to okna są głównym źródłem strat ciepła, a termomodernizacja budynków zwraca się dopiero po kilkudziesięciu latach. Uważamy że koszt budowy domu energooszczędnego jest wysoki, co czyni go nieosiągalnym dla przeciętnego Polaka. Brak nam również świadomości co do możliwości uzyskania dofinansowań i dopłat z programów wspierających budownictwo energooszczędne, czy też montaż urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii np. paneli, kolektorów słonecznych.

Budynek jest jak żywy organizm. Składa się z wielu elementów i obiegów pracujących bez chwili wytchnienia. Niezbędnym do jego funkcjonowania warunkiem jest idealne dopasowania i współdziałanie zastosowanych komponentów i układów. Redukcja strat energii, efektywne wykorzystanie energii, efektywne pozyskiwanie energii to trzy filary stanowią o efektywności energetycznej budynków.

Cechy domu energooszczędnego

 • zwarta bryła budynku – stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku jest z reguły niższy niż w tradycyjnych obiektach
 • odpowiednie usytuowanie pomieszczeń – tak żeby można było korzystać z energii słonecznej do ich dogrzewania i oświetlania (tzw. ogrzewanie pasywne)
 • przeszklenia dominujące na południowej elewacji – okna o niskim współczynniku przenikania ciepła
 • wysoka termoizolacyjność przegród zewnetrznych (dobra izolacja): ścian, dachu, okien, podłogi, drzwi
 • wysoka jakość, fachowy montaż i precyzja prac budowlanych i montażowych – szczególną uwagę poświęca się miejscom, w których na skutek przerwania ciągłości izolacji cieplnej mogą tworzyć się tzw. mostki termiczne
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) – żeby wykorzystywać ciepło zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz jako urządzenie dodatkowe stosuje się gruntową czerpnię powietrza.
 • efektywny system grzewczy –  w większości przypadków wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych

Którędy ucieka ciepło z domu

 • wentylacja 10- 40%
 • okna 15 – 25%
 • dach 15-25%
 • ściany 20-35%
 • podłoga 5-15%

Porównanie cech budynków aktualnie wznoszonych z niskoenergetycznymi i pasywnymi

Budynek spełniający aktualne przepisyBudynek energooszczędnyBudynek pasywny
Grubość ściany izolacji zewnętrznejOk. 12 cm izolacji tradycyjnej (wełna mineralna, styropian)Ok. 18 cm izolacji tradycyjnej (wełna mineralna, styropian)Ok. 30 cm izolacji tradycyjnej (wełna mineralna, styropian)
Współczynnik przenikania ciepła U ściany zewnętrznej [W/m2xK]0,3Do 0,20,1
Grubość warstwy izolacji dachu lub stropodachuOk. 16 cm izolacji tradycyjnej (wełna mineralna, styropian)Ok. 30 cm izolacji tradycyjnej (wełna mineralna, styropian)Ok. 40 cm izolacji tradycyjnej (wełna mineralna, styropian)
Usytuowanie okienDowolneGłównie na elewacji południowej (należy przewidzieć ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem latem)Głównie na elewacji południowej (należy przewidzieć ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem latem)
Współczynnik przenikania ciepła U okien [W/m2xk]Do 1,81,1-1,3Do 0,8
Konstrukcja balkonówTradycyjna płyta połączona z stropemElementy umożliwiające ciągłą izolację lub balkony na własnej konstrukcjiBalkony na własnej konstrukcji (oddzielone odsiany zewnętrznej)
System wentylacjiwentylacja naturalna, grawitacyjnaWentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepłaWentylacja mechaniczne z odzyskiem ciepła i gruntowym wymiennikiem
System ogrzewaniaTradycyjnyNiskotemperaturowySystem grzejników wodnych nie istnieje, stosuje się dogrzewanie powietrza wentylacyjnego