Działania podjęte do 2030 roku w sprawie klimatu wpłyną na losy ludzkości przez następne 10 tysięcy la

Działania podjęte do 2030 roku w sprawie klimatu wpłyną na losy ludzkości przez następne 10 tysięcy la
Pixabay / @ dragonuppl

Komisja ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności przyjęła rezolucję wzywającą UE do przedłożenia ONZ długoterminowej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Strategia powinna zostać przedstawiona na konferencji COP25, która odbędzie się w Madrycie w dniach 2–13 grudnia.

Według europosłów unijne cele klimatyczne planowane do 2030 roku są zbyt mało ambitne. Wzywają w rezolucji, by w najbliższym 10-leciu zredukować emisję o 55%, tak jak to zapowiadała przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To zaś wymaga, by wszystkie kraje członkowskie co najmniej dwukrotnie zwiększyły finansowanie zielonego funduszu klimatycznego.

Działania podjęte do 2030 roku wpłyną na losy ludzkości przez następne 10 tysięcy lat.

argumentują członkowie komisji środowiska

Komisja wezwała wszystkie kraje UE, by pilnie wycofały wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje na paliwa kopalne, już w 2020 roku. Domaga się także od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, aby zaprzestał udzielania pożyczek na projekty związane z paliwami kopalnymi, z wyjątkiem gazu, w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii.

EBI ma w połowie listopada przedstawić swoją politykę kredytową. Akcjonariuszami EBI są państwa unijne, w których trwa dyskusja o tym, jakie działania podjąć, aby bank był bardziej ekologiczny i zaprzestał lub ograniczył finansowanie projektów energetycznych dotyczących gazu ziemnego. Rada UE chce, by wielostronne banki rozwojowe, do jakich zalicza się EBI, a także krajowe i regionalne banki tego rodzaju, jak polski BGK, ustanowiły środki, które sprawią, że ich polityka kredytowa będzie zgodna z paryskim porozumieniem klimatycznym.

W ramach EBI funkcjonuje program wsparcia działań innowacyjnych z zakresu energii odnawialnej – NER300, finansowany ze środków pozyskanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Liczący obecnie ok. 2 mld euro program ma zostać w kolejnych perspektywach finansowych przekształcony w fundusz na rzecz innowacji, o ponad dwukrotnie wyższym budżecie.

Komisja ds. środowiska wezwała ponadto w rezolucji do podjęcia inicjatyw zachęcających wszystkie kraje do ograniczenia emisji z międzynarodowej żeglugi i lotnictwa.

Komisja przyjęła rezolucję 62 głosami, przy 11 przeciwnych. Dokument trafi obecnie na głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE w dniach 25-28 listopada.

Francuski przewodniczący komisji Pascal Canfin (Renew Europe) zwrócił uwagę, że wkrótce po tym, jak Stany Zjednoczone zadeklarowały wyjście z porozumienia paryskiego, europosłowie potwierdzają, że chcą, aby Europa poważnie podchodziła do walki ze zmianami klimatu.

Komisja ds. środowiska pokazuje drogę, by Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla w 2050 roku.

UE chce odgrywać kluczową rolę w światowych negocjacjach klimatycznych. Do końca 2020 roku ma przedstawić długoterminową strategię klimatyczną. W listopadzie 2018 r. Komisja Europejska przygotowała jej projekt z perspektywą do 2050 r. Ma się on przyczynić do realizacji zobowiązań porozumienia paryskiego. W Radzie Europejskiej nie ma jednak zgody co do wyznaczenia celu w postaci dojścia do neutralności klimatycznej w połowie tysiąclecia.

źródło: kurier.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X