CBOS sprawdził czy Polacy mają świadomość zagrożeń klimatycznych

CBOS sprawdził czy Polacy mają świadomość zagrożeń klimatycznych
Pixabay / @ Geralt / CC0

Już 3 grudnia w Katowicach odbędzie się COP24 czyli doroczna konferencja stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). W listopadowym badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) sprawdził, czy Polacy mają świadomość zagrożeń klimatycznych. 

Zdecydowana większość badanych postrzega zmiany klimatu jako zagrożenie, przy czym ponad połowa (54%) uważa, że jest to tylko jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk. Mniej niż jedna trzecia (29%) respondentów twierdzi, że zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji. Nieliczni sądzą, że zmiany klimatu w ogóle nie są niebezpieczne (3%) lub że takie zjawisko nie istnieje (1%).

Od 2009 roku CBOS obserwuje wzrost odsetka respondentów twierdzących, że zmiany klimatu to jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych, jednocześnie zaś spadek odsetka tych, którzy wyrażają opinię, że nie stanowią one szczególnie istotnego zagrożenia.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2009–2018.

@ CBOS

źródło: CBOS

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X