MPK w Legnicy z tytułem Ekojanosik 2018

Legnickie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostało wyróżnione tytułem „EKOJANOSIK 2018” za zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę izobacz