Aplikacja Jakość powietrza w Polsce

Bezpłatna aplikacja „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dzięki której można sprawdzić jakość powietrza w najbliższym otoczeniu jest już dostępna na wszystkie systemy operacyjne smartfonów.

Pomiary pochodzą z automatycznych stacji monitoringu powietrza, funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Badane są przede wszystkim stężenia pyłu zawieszonego o rozmiarach poniżej 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM2,5). Aplikacja podaje także aktualizowane co godzinę stężenia dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3).

aplikacja „Jakość Powietrza w Polsce”

źródło: materiały prasowe

Dodaj komentarz