89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy, a tylko 47% dokładnie wie na czym ono polega

89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy
Pixabay / @ athree23

W ramach Światowego Dnia Praw Konsumenta, obchodzonego 15 marca, pracownia badań opinii publicznej SW Research przyjrzała się znajomości prawa do odstąpienia od umowy produktu zakupionego przez Internet wśród Polaków.

Dokonywanie zwrotów zakupów internetowych przez Polaków

87% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku dokonało zakupów przez Internet. Spośród tych osób więcej niż co trzecia (37%) chciała dokonać zwrotu. Wraz z wiekiem odsetek ten maleje – 49% badanych w wieku do 24 lat chciało zwrócić zakupiony przez Internet produkt vs. 28% osób w wieku powyżej 50 lat.

Chęć zwrotu nie zawsze przekłada się na jego faktyczne dokonanie – 9% Polaków, którzy chcieli zwrócić produkt zakupiony przez Internet w ciągu ostatniego roku, nie udało się tego dokonać.

Zwroty zakupów internetowych Polaków
@ SW Research

Znajomość prawa do odstąpienia od umowy

89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy produktu zakupionego przez Internet. Prawie 2/3 badanych (64%) deklaruje, że zna i wie na czym polega to prawo, a ¼ respondentów (25%) słyszała o tym prawie, ale nie wiem na czym ono polega. Co dziesiąty Polak (11%) nigdy nie słyszał o tym prawie konsumenta.

Spośród osób, które deklarują, że wiedzą na czym polega prawo do odstąpienia od umowy 73% poprawnie wskazuje, że na skorzystanie z tego prawa konsument ma 14 dni. Odsetek Polaków, którzy dokładnie znają to prawo wynosi zatem 47%.

Znajomość prawa odstąpienia od umowy
@ SW Research

Rosnąca popularność rynku e-commerce w trakcie pandemii naturalnie wiąże się z większą liczbą zwrotów zakupów dokonywanych online. Mimo wysokiego odsetka deklaracji dotyczącej znajomości prawa do odstąpienia od umowy, to tylko co drugi respondent potrafił prawidłowo wskazać okres od momentu zakupu, w którym przysługuje to prawo. W czasach, w których zakupy online są coraz chętniej wybierane przez Polaków warto budować większą świadomość konsumencką, wskazywać możliwości i rozwiązania z jakich można skorzystać nie tylko na etapie kupowania produktu, ale także przy użytkowaniu czy potrzebie dokonania zwrotu, za czym idzie budowanie lepszej relacji z konsumentem.

zauważa Adrian Wróblewski, Dyrektor Działu Analiz SW Research

Metodologia
Prezentowane wyniki pochodzą z badania omnibusowego OmniWatch48 zrealizowanego w dniach 9-10 marca 2021 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 1031 Polaków.

źródło: SW Research

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Turystyka ekologiczna

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X