86% respondentów wierzy w globalne ocieplenie

86% respondentów wierzy w globalne ocieplenie
Pixabay / @ bogitw

86% respondentów wierzy w globalne ocieplenie, a 76% obawia się jego skutków – wynika z badania ARC Rynek i Opinia. 59% badanych uważa, że Polska powinna zaprzestać wytwarzania energii z węgla.

W badaniu ARC Rynek i Opinia pod patronatem merytorycznym Go Responsible 94% jego uczestników przyznało się, że spotkało się z terminem globalnego ocieplenia.

Najczęściej zauważanym przez respondentów skutkiem jest występowanie większej ilości ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich następstw, takich jak powodzie czy pożary. Obawę przed skutkami zadeklarowało 76% ankietowanych, najczęstsze obawy to ekstremalne zjawiska pogodowe i ich konsekwencje, jak również wyższe temperatury i długotrwałe susze.

54% badanych jest zdania, że winnym globalnego ocieplenia jest węgiel i produkcja energii z tego surowca. 59% uważa, że Polska powinna zrezygnować z produkcji energii z węgla, przeciwnego zdania jest 23%. 18%. nie miało opinii na ten temat.

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiet online na ePanel.pl, na próbie 974 osób, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS. Badanie przeprowadzono między 26 sierpnia a 2 września 2021 roku.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top