66% Polaków uznaje, że działanie człowieka przyczynia się do zmian klimatu

66% Polaków uznaje, że działanie człowieka przyczynia się do zmian klimatu
Pixabay / @ JerzyGorecki

Polacy uważają, że naukowcy postępują właściwie, aby zahamować postępujące zmiany. Jednocześnie opinia publiczna w Polsce i innych krajach europejskich nie docenia zakresu konsensusu naukowego w sprawie zmian klimatu – wynika z badania przeprowadzonego w sześciu krajach Europy.

Badania przeprowadzono w styczniu 2022 roku wśród 12 tys. obywateli z sześciu europejskich krajów: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Niemiec, Norwegii i Polski – różnych pod względem m.in. położenia w Europie, wielkości populacji, poziomu PKB, struktury politycznej i poziomu zaufania do instytucji. Wyniki analizował Policy Institute, należący do King’s College w Londynie. Dane zebrano w ramach projektu PERITIA (Policy, Expertise and Trust) Komisji Europejskiej, którego celem jest badanie zaufania społeczeństw do specjalistycznej wiedzy. Analizowano opinie obywateli dotyczące zmian klimatu oraz podejście do instytucji zajmujących się tymi zmianami.

Z badania wynika, że jedynie 66% Polaków uznaje, że działanie człowieka przyczynia się do zmian klimatu. Tezę tę przyjmuje 99% naukowców zajmujących się klimatem. Jeśli chodzi o rozpoznawanie faktycznego poziomu wiedzy naukowej na temat zmian klimatu, przedstawiciele pozostałych badanych krajów wypadają niewiele lepiej, niż Polacy. Najwyższy wynik (71%) odnotowano w Irlandii.

Autorzy badania sprawdzali, jaka część społeczeństw nie uznaje niektórych faktów dotyczących zmian klimatycznych. Okazuje się, że według 16% dorosłych Polaków „to nie działalność człowieka ma wpływ na zmiany klimatu„, zaś 11% nie wierzy, iż globalny wzrost temperatury w ostatnim stuleciu był największym w ciągu ostatniego tysiąclecia.

Stosunkowo duży odsetek społeczeństwa uważa, iż innowacje, które mogłyby pomóc w walce ze zmianami klimatu spowodowanymi przez człowieka, „są ukrywane”. W Polsce 45% respondentów twierdzi, że koncerny naftowe ukrywają technologię, dzięki której samochody mogą jeździć bez benzyny lub oleju napędowego (dla porównania 22% uważa, że to fałsz). Mieszkańcy Polski są najbardziej skłonni (41%) twierdzić, że zmiana klimatu już teraz szkodzi im osobiście.

Badani sądzą, że zamiany klimatu są „poza naszą kontrolą”. W Polsce uważa tak niemal 30% respondentów. O tym, że zmiany klimatu są „pod naszą kontrolą”, przekonanych jest dla odmiany 64% Irlandczyków.

Autorzy badania sprawdzali też opinię obywateli na temat instytucji zajmujących się zmianami klimatu – rządów krajowych, Komisji Europejskiej oraz naukowców.

Ponad połowa badanych Polaków (52%) twierdzi, że rząd jest motywowany poprawą życia przyszłych pokoleń. W Wielkiej Brytanii podobne zdanie ma 45%, we Włoszech 60%. Nieco mniej Polaków (50%) uważa, że motywacją ich rządu jest poprawa życia ludzi takich, jak oni. W Wielkiej Brytanii podobne przekonanie żywi 39% – najmniej spośród badanych narodów.

Pozytywnie oceniono naukowców – podkreślono w informacji prasowej. Średnio tylko 15% pytanych osób twierdzi, że naukowcy zajmujący się tematyką zmian klimatu są niekompetentni. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatu, to we wszystkich krajach objętych badaniem naukowcy naukowcy są uważani za bardziej uczciwych, zmotywowanych do właściwego postępowania, otwartych na nowe pomysły i posiadających większą wiedzę, niż rządy czy Komisja Europejska.

Natomiast tylko 22% respondentów z Polski postrzega KE jako niekompetentną w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu. Większość badanych 44% uważa klimatologów za osoby kompetentne, zaś 18% ocenia ich jako niekompetentnych.

Ze wszystkich grup ekspertów najlepiej w badaniu wypadli klimatolodzy. Średnio 57% wszystkich respondentów twierdzi, że w większości podziela podobne wartości, jak oni. Krajem, w którym pogląd ten jest najbardziej rozpowszechniony, są Włochy (63%), następnie Polska (61%) i Irlandia (60%). Pogląd ten jest najmniej rozpowszechniony w Norwegii (50%).

Średnio 62% osób twierdzi, że naukowcy zajmujący się klimatem przekazują dokładne i bezstronne informacje. 65% uważa też, że cieszą się szacunkiem, a według 49% badanych są oni uznawani za autorytety w oczach opinii publicznej.

Osoby, które uważały, że naukowcy ci są najmniej widoczni w oczach opinii publicznej, to mieszkańcy Polski. Właśnie takie przekonanie reprezentuje 44% badanych osób, podczas gdy w Norwegii stanowią oni 55% a w Niemczech 53%.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, bielenie raf koralowych, bioróżnorodność, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), dom ekologiczny, dekarbonizacja, dwutlenek węgla, gazy cieplarniane, handel emisjami CO2, IPCC, miejskie wyspy ciepła, metan, migracje gatunków, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, odpowiedzialna konsumpcja, ogród ekologiczny, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC), rekompensata węglowa, susze, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, świadomy konsument, tlen, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, węglowy rezerwuar, zielona energia, zielona infrastruktura, zagrożenia ekologiczne, zakwaszenie oceanów, zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zrównoważony rozwój

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
antropocen
, bielenie raf koralowych, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), bioróżnorodność, bisfenol A (BPA), blackout, choroby odzwierzęce, czerwona księga gatunków, degradacja środowiska, Dzień Długu Ekologicznego (Ecological Debt Day, Earth Overshoot Day), dziura ozonowa, farmaceutyki, gatunki inwazyjne, gatunki obce, gatunki zagrożone wyginięciem, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, granice planetarne, katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, kryzys wodny, melioracja, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, mikroplastik, nanoplastik, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), nawałnice, neonikotynoidy, odpady niebezpieczne, ozon, pestycydy, Plastisfera (Plastisphere), podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, podtopienia, polichlorowane bifenyle (PCB), powodzie, pożary, przełownie, przeżyźnienie zbiorników wodnych, przyducha, przyłów, pustynnienie, rozszerzalność cieplna wody, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, stres wodny, susze, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie, topnienie lodowców i lądolodów górskich, tragedia wspólnego pastwiska, trąby powietrzne, turystyka masowa, tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wylesianie (deforestacja), utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody, zagrożenia ekologiczne, zakwaszenie oceanów, zmiany klimatu

zobacz również:
błękitna planeta Ziemia, odnawialne źródła energii (OZE)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Przewiń do góry