66% Polaków uznaje, że działanie człowieka przyczynia się do zmian klimatu

66% Polaków uznaje, że działanie człowieka przyczynia się do zmian klimatu
Pixabay / @ JerzyGorecki

Polacy uważają, że naukowcy postępują właściwie, aby zahamować postępujące zmiany. Jednocześnie opinia publiczna w Polsce i innych krajach europejskich nie docenia zakresu konsensusu naukowego w sprawie zmian klimatu – wynika z badania przeprowadzonego w sześciu krajach Europy.

Badania przeprowadzono w styczniu 2022 roku wśród 12 tys. obywateli z sześciu europejskich krajów: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Niemiec, Norwegii i Polski – różnych pod względem m.in. położenia w Europie, wielkości populacji, poziomu PKB, struktury politycznej i poziomu zaufania do instytucji. Wyniki analizował Policy Institute, należący do King’s College w Londynie. Dane zebrano w ramach projektu PERITIA (Policy, Expertise and Trust) Komisji Europejskiej, którego celem jest badanie zaufania społeczeństw do specjalistycznej wiedzy. Analizowano opinie obywateli dotyczące zmian klimatu oraz podejście do instytucji zajmujących się tymi zmianami.

Z badania wynika, że jedynie 66% Polaków uznaje, że działanie człowieka przyczynia się do zmian klimatu. Tezę tę przyjmuje 99% naukowców zajmujących się klimatem. Jeśli chodzi o rozpoznawanie faktycznego poziomu wiedzy naukowej na temat zmian klimatu, przedstawiciele pozostałych badanych krajów wypadają niewiele lepiej, niż Polacy. Najwyższy wynik (71%) odnotowano w Irlandii.

Autorzy badania sprawdzali, jaka część społeczeństw nie uznaje niektórych faktów dotyczących zmian klimatycznych. Okazuje się, że według 16% dorosłych Polaków „to nie działalność człowieka ma wpływ na zmiany klimatu„, zaś 11% nie wierzy, iż globalny wzrost temperatury w ostatnim stuleciu był największym w ciągu ostatniego tysiąclecia.

Stosunkowo duży odsetek społeczeństwa uważa, iż innowacje, które mogłyby pomóc w walce ze zmianami klimatu spowodowanymi przez człowieka, „są ukrywane”. W Polsce 45% respondentów twierdzi, że koncerny naftowe ukrywają technologię, dzięki której samochody mogą jeździć bez benzyny lub oleju napędowego (dla porównania 22% uważa, że to fałsz). Mieszkańcy Polski są najbardziej skłonni (41%) twierdzić, że zmiana klimatu już teraz szkodzi im osobiście.

Badani sądzą, że zamiany klimatu są „poza naszą kontrolą”. W Polsce uważa tak niemal 30% respondentów. O tym, że zmiany klimatu są „pod naszą kontrolą”, przekonanych jest dla odmiany 64% Irlandczyków.

Autorzy badania sprawdzali też opinię obywateli na temat instytucji zajmujących się zmianami klimatu – rządów krajowych, Komisji Europejskiej oraz naukowców.

Ponad połowa badanych Polaków (52%) twierdzi, że rząd jest motywowany poprawą życia przyszłych pokoleń. W Wielkiej Brytanii podobne zdanie ma 45%, we Włoszech 60%. Nieco mniej Polaków (50%) uważa, że motywacją ich rządu jest poprawa życia ludzi takich, jak oni. W Wielkiej Brytanii podobne przekonanie żywi 39% – najmniej spośród badanych narodów.

Pozytywnie oceniono naukowców – podkreślono w informacji prasowej. Średnio tylko 15% pytanych osób twierdzi, że naukowcy zajmujący się tematyką zmian klimatu są niekompetentni. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatu, to we wszystkich krajach objętych badaniem naukowcy naukowcy są uważani za bardziej uczciwych, zmotywowanych do właściwego postępowania, otwartych na nowe pomysły i posiadających większą wiedzę, niż rządy czy Komisja Europejska.

Natomiast tylko 22% respondentów z Polski postrzega KE jako niekompetentną w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu. Większość badanych 44% uważa klimatologów za osoby kompetentne, zaś 18% ocenia ich jako niekompetentnych.

Ze wszystkich grup ekspertów najlepiej w badaniu wypadli klimatolodzy. Średnio 57% wszystkich respondentów twierdzi, że w większości podziela podobne wartości, jak oni. Krajem, w którym pogląd ten jest najbardziej rozpowszechniony, są Włochy (63%), następnie Polska (61%) i Irlandia (60%). Pogląd ten jest najmniej rozpowszechniony w Norwegii (50%).

Średnio 62% osób twierdzi, że naukowcy zajmujący się klimatem przekazują dokładne i bezstronne informacje. 65% uważa też, że cieszą się szacunkiem, a według 49% badanych są oni uznawani za autorytety w oczach opinii publicznej.

Osoby, które uważały, że naukowcy ci są najmniej widoczni w oczach opinii publicznej, to mieszkańcy Polski. Właśnie takie przekonanie reprezentuje 44% badanych osób, podczas gdy w Norwegii stanowią oni 55% a w Niemczech 53%.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, dekarbonizacja, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), fakty i mity klimatyczne, handel emisjami CO2, hipoteza pistoletu metanowego, naturalna zmienność klimatu, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, rekompensata węglowa, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, węglowy rezerwuar, zrównoważony rozwój

efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie
dwutlenek węgla, freony (chlorofluorowęglowodory CFC), metan, ozon, podtlenek azotu

międzynarodowe organizacje, petycje, protokoły, umowy:
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), Europejski Zielony Ład, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Petycja Oregońska, Porozumienie Paryskie, Protokół z Kioto, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC)

zagrożenia ekologiczne związane z zmianami klimatu:
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, El Niño, ekstremalne zjawiska, gatunki zagrożone wyginięciem, geoinżynieria klimatu, gwałtowne zmiany pogody, huragany, kwaśny deszcz, La Niña, miejska wyspa ciepła, migracje gatunków, migracja ludności, ocieplenie oceanu, odtlenienie oceanu, osuwiska i tsunami, otwarcie nowych szlaków handlowych, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, punkty krytyczne w ziemskim systemie klimatycznym, pustynnienie, redukcja morskiej pokrywy lodowej (zmniejszenie zasięgu i frekwencji lodu morskiego), sprzężenia zwrotne w ziemskim systemie klimatycznym, straty ekonomiczne, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, topnienie wiecznej zmarzliny, ubożenie (utrata) różnorodności biologicznej, wydłużony okres wegetacyjny roślin, wylesianie (deforestacja), wymieranie gatunków, wzrost poziomu mórz i oceanów, wzrost śmiertelności, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zmniejszony dopływ słodkiej wody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiana (modyfikacja) cyrkulacji atmosferycznej, zmiana cyrkulacji termohalinowej (zaburzenie cyrkulacji oceanicznej), zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie powierzchni tundry w Arktyce, zwiększony zasięg występowania wektorów przenoszących zakaźne drobnoustroje (rozprzestrzenianie się chorób)

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:

definicje, teorie, hipotezy, zjawiska:
antropocen, bezpieczeństwo ekologiczne, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), ekobójstwo (ekocyd), ekoterroryzm, globalne zagrożenia ekologiczne, granice planetarne, hipoteza wypadających nitów (rivet popping), katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, masowe wymieranie, komodyfikacja żywności (utowarowanie), plastisfera (plastisphere), przeludnienie, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie (szósta katastrofa), tragedia wspólnego pastwiska, utrata bioróżnorodności, zielony anarchizm, zjawisko przedniej szyby

degradacja środowiska:
akwakultura, betonoza (betonowanie miast), choroby odzwierzęce, melioracja, monokultura, niszczenie siedlisk, przełownie, przyłów, spadek liczebności owadów, turystyka masowa, wylesianie (deforestacja), wypalanie traw

ozon i ozonosfera (warstwa ozonowa):
dziura ozonowa, freon (CFC)

zanieczyszczenie środowiska:
bisfenol A (BPA), eutrofizacja, farmaceutyki, handel emisjami zanieczyszczeń, kwaśny deszcz, mikroplastik, martwe strefy, nanoplastik, neonikotynoidy, odpady niebezpieczne, pestycydy, polichlorowane bifenyle (PCB), sieci widma, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, sztuczne ognie (fajerwerki, petardy), tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wycieki ropy naftowej, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody

zmiany klimatu (kryzys klimatyczny):
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), efekt cieplarniany, ekstremalne zjawiska, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, kryzys wodny, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, nawałnice, ocieplenie oceanu, wzrost poziomu mórz i oceanów, podtopienie, powódź, pożar lasu, przyducha, pustynnienie, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, trąba powietrzna, upał

klęski i katastrofy ekologiczne:
katastrofy jądrowe (nuklearne), katastrofy przemysłowe, największe katastrofy ekologiczne na świecie, największe katastrofy ekologiczne w Polsce, wycieki ropy naftowej

Czerwona księga gatunków zagrożonych, Czerwona Lista IUCN (The IUCN Red List):
gatunek wymarły (extinct EX), gatunek wymarły na wolności (extinct in the wild EW), gatunek krytycznie zagrożony (critically endangered CR), gatunek zagrożony (endangered EN), gatunek narażony gatunek wysokiego ryzyka (vulnerable VU), gatunek bliski zagrożenia (near threatened NT), gatunek najmniejszej troski (least concern LC)
Polska czerwona księga roślin, Polska czerwona księga zwierząt
gatunek inwazyjny (inwazyjny gatunek obcy IGO)

Poruszający i inspirujący do działania apel Davida Attenborough

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top