25 listopada rusza II Forum Energetyki Rozproszonej. Wciąż można się zarejestrować

25 listopada rusza II Forum Energetyki Rozproszonej.


II Forum Energetyki Rozproszonej, organizowane pod hasłem „Czysta energia dla każdego”, rozpoczyna się już 25 listopada na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym tematem dyskusji będzie tym razem poszukiwanie sposobów na włączenie jak najszerszego grona obywateli w nabierającą tempa transformację energetyczną.

Forum odbędzie się w auli Centrum Ceramiki AGH (budynek B-8, wejście od ul. Akademickiej).

Ponieważ obrady toczyć się będą u progu nowej kadencji Parlamentu oraz Rządu, Forum będzie doskonałą okazją, by szukać odpowiedzi na strategiczne pytania dotyczące transformacji energetycznej w Polsce oraz miejsca, jakie zajmować w niej powinna energetyka rozproszona.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele kluczowych dla transformacji energetycznej kraju instytucji – rządowych, naukowych, gospodarczych, jak również reprezentanci inicjatyw społecznych.

W ramach Forum dyskutować będziemy m.in. nad rolą miast i regionów w transformacji energetycznej kraju, a zwłaszcza nad inicjatywami, które mają na celu wzmocnienie udziału mieszkańców w rozwoju lokalnej energetyki, likwidację ubóstwa energetycznego oraz poprawę stanu środowiska. Analizowane będą również techniczne i rynkowe aspekty rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności prosumenckiej oraz klastrów energii.

Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych “Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Formularz rejestracji udziału w II Forum Energetyki Rozproszonej, a także szczegółowy plan wydarzenia, znaleźć można pod adresem: II Forum Energetyki Rozproszonej

źródło: materiały prasowe AGH

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top