Rusza największy na świecie projekt oczyszczania morza z sieci widm

Flickr / @ Prigalla / CC BY SA 2.0

Flickr / @ Prigalla / CC BY SA 2.0

Rusza największy na świecie projekt oczyszczania morza z sieci widm, który jest realizowany przez Kołobrzeską Grupę Producentów Ryb we współpracy z organizacją ekologiczną WWF Polska. Kilkadziesiąt kutrów i ekipa nurków, od maja do sierpnia tego roku wyłowią do 350 ton sieci z Bałtyku. W ten sposób z morza znikną odpady niebezpieczne dla ryb, ptaków i ssaków morskich. Okazuje się bowiem , że sieci porzucone bądź zagubione przez rybaków nadal łowią, zachowując do 20 procent ich zdolności do połowu.

Oczyszczanie Bałtyku z sieci widm jest kontynuacją działań zainicjowanych przez naszą fundację WWF Polska w 2011 roku.  We współpracy z ekspertami i rybakami opracowana została metoda usuwania odpadów tego typu. W ramach tych działań udało się wyciągnąć 27 ton sieci.

Według szacunków WWF Polska, tylko w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego może zalegać nawet 800 ton sieci widm. Sieci te nadal łowią ryby. Jak pokazują badania naukowe, łowność pozostawionych w morzu sieci utrzymuje się w granicach od 6 do 20% ich roboczej zdolności połowowej. Ten niekontrolowany przyłów ryb oraz innych organizmów, w tym ptaków i ssaków morskich, może wpływać negatywnie na żyjące w morzu populacje oraz stabilność ekosystemu.

Wyławianie zostanie przeprowadzone w miejscach wytypowanych przez ekspertów, gdzie występują największe koncentracje zagubionych sieci. Po wyłowieniu zostaną poddane profesjonalnej utylizacji na lądzie.

Oprócz wyciągania sieci przez kutry rybackie, w akcji wezmą udział nurkowie. Spora część sieci jest gubiona w rezultacie zaczepów na wrakach. Z kolei ich oczyszczanie może odbywać się wyłącznie przy udziale nurków. Dzięki współpracy z Akademią Morską w Szczecinie i zaangażowaniu statku Nawigator, należącego do tej placówki, zostaną wytypowane dwa wraki do oczyszczenia.

W ramach projektu zostanie również wypracowany elektroniczny system znakowania sieci rybackich. Pozwoli to w przyszłości ustalać właściciela zagubionego bądź porzuconego sprzętu połowowego. W rezultacie doprowadzi do ograniczenia procederu wyrzucania starych sieci rybackich bezpośrednio do morza i pozwoli na ograniczenie ilości zalegających w morzu starych sieci.

Dodaj komentarz