Prawie 100 tysięcy Polaków wsparło potrzebę skutecznej ochrony morświna

Harbour porpoise or Phocoena phocoena vintage engraving

Udało się zebrać ponad 100 tysięcy podpisów za zatwierdzeniem programu ochrony morświna, jedynego krewniaka delfina z Bałtyku. Podpisy zostały przekazane Ministrowi Środowiska, Maciejowi Grabowskiemu.  Minister zapowiedział, że kierowany przez niego resort przystąpi do rozpoczęcia procedury zatwierdzenia programu. Deklaracja ta pokazuje, że społeczny głos w tej sprawie został wysłuchany.

Proces zatwierdzania programu oznacza wyłożenie jego projektu do konsultacji wewnątrzresortowych oraz z innymi resortami, odpowiadającymi m.in. za zarządzanie przestrzenią, rybołówstwem i obronnością w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Na oficjalne zapytanie ze strony WWF Polska wcześniej odpowiedziało tylko Ministerstwo Obrony Narodowej, które zadeklarowało wolę chronienia morświnów w ramach wykonywania swoich statutowych zadań na morzu. Inne ministerstwa, szczególnie kluczowe – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury i Rozwoju – jeszcze się w tej sprawie nie wypowiedziały. To od stanowiska, m.in. administracji tych ministerstw, będzie zależał dalszy los nie tylko programu ochrony, ale i stanu populacji bałtyckich morświnów. Równie ważny będzie etap konsultacji społecznych, a w końcu i praktyczne działania prowadzące do ograniczania zagrożeń i wyeliminowania wysokiej śmiertelności tych zwierząt.

Program ochrony morświna jest niezależny od planów dla obszarów morskich Natura 2000. Zatwierdzony wcześniej, usprawni tworzenie obligatoryjnych planów dla tych obszarów na morzu.

Morświn jest jedynym gatunkiem waleni stale występującym w Morzu Bałtyckim. Populacja tego bałtyckiego krewniaka delfina została oszacowana na około 450 osobników, a Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała ją za krytycznie zagrożoną wyginięciem.

zobacz więcej informacji na: wwf.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *