Godzina dla ziemi – Godzina dla morświna – akcja WWF

WWF Polska – Godzina dla morświna

Czy wiesz, że w Bałtyku żyją morświny? To krewni delfina, jedyny gatunek walenia występujący w naszym morzu!
Żyje ich tu zaledwie 450 i są krytycznie zagrożone wyginięciem.

Podpisz apel w obronie jedynego krewniaka delfina żyjącego w Bałtyku. Bądź jego głosem. Zebrano już ponad 93 000 podpisów !!!

Morświn jest jedynym waleniem, krewnym delfina żyjącym stale w Bałtyku, najczęściej można go spotkać w wodach przybrzeżnych i okolicach zatok. Morświny są jednymi z najmniejszych waleni – osiągają około 1,7 metra długości. Niewielkie rozmiary morświna uniemożliwiają mu gromadzenia zapasów zdolnych zabezpieczyć jego duże zapotrzebowania energetyczne. Dlatego morświny muszą często polować, a miejsca ich występowania są ściśle związane z dostępnością do ich pokarmu. Morświny żywią się niewielkimi rybami – szprotami, śledziami, ale w ich diecie znajdują się również kryjące się przy dnie babki i inne gatunki ryb.

Niestety morświny narażone są na wiele zagrożeń. Mogą zaplątać się w sieci i nie zawsze udaje się im ujść z życiem. Jednocześnie morświny są bardzo wrażliwe na podwodny hałas. Duże natężenie hałasu może je silnie zestresować, wypłoszyć z siedliska czy wręcz spowodować śmierć. Problemem jest też brak danych o skali śmiertelności morświnów w Bałtyku. Najczęściej o martwym morświnie możemy dowiedzieć się dopiero, gdy zostanie wyrzucony przez morze. Wtedy rzadko możemy pozna przyczynę jego śmierci.

W 2008 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała populacji morświna w Bałtyku status krytycznie zagrożonej wyginięciem. Niestety Polska wciąż nie przyjęła programu ochrony morświna, który jest już gotowy, ale wciąż czeka na akceptację polskich władz. Nasz kraj nie wdraża też kluczowych zaleceń wynikających z innych dokumentów i porozumień w sprawie ochrony morświna. Obecnie w ochronę i pomoc morświnom jest zaangażowana Fundacja WWF Polska i jej Błękitny Patrol, wspierając pracę Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, od lat prowadzącej badania nad tym gatunkiem.

Morświn, bliski krewny delfina, jest krytycznie zagrożony wyginięciem w Morzu Bałtyckim. Zostało ich nie więcej niż 450. Polska nie realizuje międzynarodowych zaleceń ochronnych, wciąż też nie przyjęła gotowego, krajowego programu ochrony tego gatunku opracowanego z inicjatywy WWF Polska, złożonego w 2013 roku. Wdrożenie zaleceń tego programu, pomogłoby w skutecznej ochronie morświnów. Program został opracowany przez szerokie grono ekspertów zajmujących się bałtyckim morświnem i ochroną Morza Bałtyckiego. Dodatkowo zaproponowane w nim rozwiązania były wynikiem długich konsultacji społecznych, których celem było uzgodnienie akceptowalnych dla wszystkich stron działań z jednej strony skutecznie chroniących te ssaki, z drugiej natomiast niegodzących w interesy grup czerpiących korzyści z morza i jego zasobów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *