Zagrożenia

Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat

błękitna planeta Ziemia

Dziura ozonowa

dziura ozonowa

Zmiany klimatu to niekorzystne zmiany obserwowane jako wzrost średniej temperatury na Ziemi,

zmiany klimatu


Brak możliwości komentowania