Carsharing

Carsharing czyli alternatywa dla posiadania samochodu

Carsharing czyli alternatywa dla posiadania samochodu - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ mariordo59 / CC BY SA 2.0

Carsharing (car sharing, car-sharing) to zorganizowane, współdzielone użytkowanie samochodów osobowych. Samochody udostępniane są za opłatą przez operatorów floty pojazdów, przedsiębiorstwa, agencje, firmy prywatne, instytucje, lub grupy osób fizycznych. Użytkownicy systemu carsharing mają dostęp do samochodu, bez konieczności jego posiadania, opłat za naprawę, ubezpieczenie, czy sprzątanie samochodu. W niektórych miastach mogą korzystać ze specjalnie wydzielonych miejsc parkingowych, wjeżdżać na ulice z ograniczonym ruchem, oraz poruszać się buspasami. Carsharing stanowi uzupełnienie dostępnej komunikacji zbiorowej.

Carsharing może być postrzegany jako zorganizowane krótkoterminowe wypożyczenie samochodu

Carsharing jest jednym z rozwiązań na odciążenie środowiskowe, jak i natężenia ruchu w centrach dużych miast. Wymiana samochodów prywatnych na dostępne w usłudze zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. W obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia carsharing jest trudniejszy do wprowadzenia ze względu na małą ilość alternatywnych do samochodu środków transportu i potencjalnie większy dystans, który użytkownicy pokonują.

Carsharing wpisuje się w trend, który się rozwija w wielu dziedzinach życia – używać zamiast posiadać

Brak możliwości komentowania