Organizacje odpowiedzialne za monitorowanie zmian klimatu

Organizacje odpowiedzialne za monitorowanie zmian klimatu

Polskie i światowe organizacje zajmujące się zbieraniem informacji, monitorowaniem, analizowaniem zmian klimatu, oraz globalnym ociepleniem

Global climate changeGlobal Climate Changes
Aktualne wiadomości, dane o zmianach klimatu i globalnym ociepleniu wprost z NASA.


NOAANOAA National Climatic Data Center ( NCDC )
Agencja odpowiedzialna za utrzymanie , monitorowanie, ocenę i zapewnienie publicznego dostępu do historycznych danych pogodowych i klimatycznych. Narodowe Centrum klimatyczna NOAA danych (NCDC), to największe na świecie archiwum danych klimatycznych.


EUAICEuropejskiego Centrum Informacji o Arktyce (EU Arctic Informaction Centre)
Centrum które zbiera i przetwarza dostępne informacje na temat Arktyki, a także przekazuje je zainteresowanym.


NSIDCNarodowe Centrum Danych Lodu i Śniegu (National Snow and Ice Data Center)
Centrum znajdujące się w Denver w Stanach zjednoczonych, które zbiera, analizuje, przetwarza i udostępnia dane dotyczące kriosfery ziemi.


Światowa Organizacja Meteorologiczna

Światowa Organizacja Meteorologiczna (The World Meteorological Organization – WMO)
Międzyrządowa organizacja skupiająca 185 członków. Głównym zadaniem Światowej Organizacji Meteorologicznej jest organizacja i koordynacja działań służb meteorologicznych różnych krajów, ujednolicanie metod obserwacji meteorologicznych i rozpowszechnianie prognoz pogody.


w przygotowaniu:
Chrońmy klimat

 

Brak możliwości komentowania