Światowy Dzień Oceanów – 8 czerwca

Światowy Dzień Oceanów

Światowy Dzień Oceanów

Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony w Rio de Janeiro w 1992 roku, a oficjalnie uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2008 roku. Obchodzony 8 czerwca na całym świecie, ma nam przypominać, że wszyscy jesteśmy zależni od oceanów, bez względu na to gdzie mieszkamy, dlatego też wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za ich stan. Dzień ten stanowi okazję do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk w morzach i oceanach.

W ramach tego dnia organizowane są m.in konferencje, kampanie i spotkania z udziałem ekologów i naukowców, którzy myślą nad sposobami ochrony oceanów. Celem ich jest uświadomienie społeczeństwu problemu, który w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej poważny.

Przy okazji Światowego Dnia Oceanów organizacja pozarządowa MSC przypomina, że na świecie ponad 90% zasobów ryb jest wyczerpanych, znacznie uszczuplonych lub nadmiernie eksploatowanych. Krytycznie niski stan dziko żyjących populacji ryb jest drugim, po zmianach klimatu, wyzwaniem ekologicznym na świecie.
Organizacja MSC, przy wsparciu aktorów i kucharzy chce zwrócić uwagę Polaków na sytuację światowych łowisk i przypomnieć, że każdy z nas może chronić morza i oceany, poprzez codzienne decyzje zakupowe.

Mamy na to wpływ, wybierając ryby z niebieskim certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa MSC, który daje gwarancję że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, czyli takich które:

  • w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem
  • pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach
  • sprzyjają innym zwierzętom morskim

Flickr / @ Niall Collins / CC BY ND 2.0Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi. Wytwarzają większość dostępnego tlenu, pozwalają na utrzymanie różnych gałęzi gospodarki i dostarczają pożywienia. Ryby i owoce morza stanowią główne źródło białka dla ponad 3 mld ludzi na całym świecie, a kilkaset milionów ludzi utrzymuje się z rybołówstwa.

Światowym Dzień Oceanów stanowi doskonałą okazję do działania i zadbania o morza i oceany

    • ograniczajmy ilość zużywanej wody
    • ograniczajmy ilość wytworzonych przez siebie odpadów
    • wybierajmy ryby i owoce morza z certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa MSC, żeby morza i oceany były pełne ryb i tętniły życiem

zobacz więcej informacji:
www.worldoceansday.org

Brak możliwości komentowania