Filmy

Przegląd filmów ekologicznych

Przegląd ciekawych, inspirujących i poruszających filmów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ekologią i ochroną przyrody


Filmy przedstawiające problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska

zanieczyszczenie środowiska

Filmy poruszające problemy związane z zmianami klimatu i globalnym ociepleniem

zmiany klimatu

Przegląd krótkich filmów związanych z proekologicznymi działaniami, inspirujących kampanii edukacyjnych i ciekawych reklam

kampanie edukacyjne


Krótkie, inspirujące i dające do myślenia filmy WWF jednej z największych organizacji ekologicznych na świecie

WWF

Inspirujące i często szokujące filmy organizacji ekologicznej Greenpeace

Greenpeace


Przegląd krótkich animacji poruszających zagadnienia związane z problemami zanieczyszczenia środowiska, zmianami klimatu, ochroną przyrody i współistnieniu człowieka z światem przyrody

animacje

Brak możliwości komentowania