Dom energooszczędny

Oszczędzanie energii zawsze się opłaca

Depositphotos / @ mmaxer

Wszystkie sposoby zużywania energii mają wpływ na środowisko. Najmniejszy negatywny efekt ma korzystanie ze źródeł odnawialnych. Najbardziej negatywnie oddziałuje na środowisko spalanie paliw stałych, takich jak węgiel, czy ropa. Zanieczyszczają one środowisko, przyczyniając się do globalnego ocieplenia i występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Każdy z nas ma wpływ na zmniejszenie negatywnych skutków globalnego ocieplenia poprzez działania na rzecz oszczędzania energii. Jednym z rozwiązań jest bardziej efektywne wykorzystanie surowców energetycznych i samej energii. Dzięki oszczędzaniu energii zmniejsza się obciążenie środowiska, oraz zużycie zasobów, które będą dostępne dla następnych pokoleń.

Dom ekologiczny to dom wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Budowa i eksploatacja domów pochłania około 40% energii wykorzystywanej w całej Europie. Budowa domu energooszczędnego to jeden z sposobów na płacenie niższych rachunków, ale równie ważne jest wykształcenie odpowiednich nawyków, które skutecznie pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Depositphotos / @ dtjs

korzyści budowy domu energo oszczędnego

Depositphotos / @ Wavebreakmedia

koszty budowy domu energo oszczędnego


Bodźcem dla budownictwa energooszczędnego stało się wiele elementów

  • ochrona zasobów dla przyszłych pokoleń
  • oszczędności kosztów energii
  • restrykcyjne przepisy w odniesieniu do budownictwa i termomodernizacji
  • ustawa o Efektywności Energetycznej z 2011 roku
  • ustawy związane z Odnawialnymi Źródłami Energii

Nadrzędną wytyczną dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej stała się Dyrektywa oznaczona jako 2006/32/WE tzw. pakiet 3 x 20 w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Powyższa dyrektywa oznacza osiągnięcie następujących celów

  • redukcje emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku
  • zmniejszenie użycia energii o 20%
  • 20% udział energii z źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE do 2020 roku

Świadectwo energetyczne to kolejne rozporządzenie które skłania inwestorów do zwracania większej uwagi na energochłonność budowanych czy kupowanych nieruchomości. W związku z nowelizacją prawa budowlanego, od 1 stycznia 2009 roku wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wynika to z przepisów Dyrektywy 2002,91/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ocena w formie świadectwa charakterystyki energetycznej wymagana jest dla budynków i lokali mieszkalnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlania.

Brak możliwości komentowania