Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa pomoże kreować zagospodarowanie przestrzenne i zarządzanie zielenią

Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa - wlaczoszczedzanie.pl - @ obserwatorium.um.krakow.pl„Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa” jest jednym z głównych elementów unijnego projektu zwanego MONIT-AIR czyli „Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”.

Projekt pomoże kreować politykę w zagospodarowaniu przestrzennym i zarządzaniu zielenią na terenie miasta. Zawiera wiele bardzo potrzebnych elementów związanych m.in. z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Krakowa, który jest niekorzystnie usytuowany w dolinie, a wiatry tylko przez ok. 30 % dni w roku zapewniają dobre warunki przewietrzania.

Projekt realizowany w latach 2014-2017 przez Gminę Miejską Kraków w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej kosztował 3 mln zł, przy czym 80% tej kwoty pochodziło z dotacji unijnych.

W „Atlasie” przedstawiono najistotniejsze dane wynikające ze zgromadzonych w ramach projektu MONIT-AIR informacji przestrzennych:

  • mapę pokrycia i szorstkości terenu
  • mapę zieleni i warunków przewietrzania Krakowa
  • mapę roślinności rzeczywistej
  • mapę waloryzacji przyrodniczej
  • mapę średnich warunków anemologicznych
  • mapa przeciętnych warunków dyspersji zanieczyszczeń

Dane te zdobyto dzięki m.in. urządzeniu sodar, które wysyłając sygnał akustyczny w atmosferę pozwalało zbierać dane związane z przemieszczaniem się wiatru – jego kierunkiem, prędkością na różnych poziomach atmosfery. Pozwoliło to określić, jak kształtują się warunki wentylacyjne na terenie Krakowa, oraz jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia.

Mapy można generować przy pomocy portalu obserwatorium.um.krakow.pl

 

 

Dodaj komentarz