663 mln ludzi na świecie wciąż nie ma dostępu do czystej wody

Depositphotos_1399986_original663 mln ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do czystej wody. Mimo że dziś ponad 90 proc. światowej populacji ma dostęp do wody pitnej, a ilość słodkiej wody na Ziemi jest wystarczająca, nadal istnieją znaczące nierówności w tym zakresie. Według UNICEF, osiem na dziesięć osób, które nie mają dostępu do czystej wody mieszka na obszarach wiejskich. Problem braku dostępu do czystej wody dotyka szczególnie dzieci z najuboższych społeczności, wpływając na wszystkie dziedziny ich życia oraz na przyszły rozwój. Ponadto, aż 159 mln ludzi na świecie korzysta każdego dnia ze strumieni i wód powierzchniowych, które są zanieczyszczone.

czytaj więcej na: unicef.pl

Dodaj komentarz