22 września Światowy Dzień bez Samochodu

22 września Światowy Dzień bez Samochodu - wlaczoszczedzanie.pl

W piątek przypada Światowy Dzień bez Samochodu (z ang. World Car Free Day). Święto to zostało ustanowione, żeby kształtować zachowania proekologiczne, propagować ekologiczne środki transportu i upowszechniać informację o negatywnych skutkach używania…

zobacz więcej